Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, of toch niet?

Je denkt het goed geregeld te hebben met de leveringsvoorwaarden, maar is dit ook zo? Dommerholt advocaten maakte een overzichtelijk stappenplan om dit te checken.

Waarom leveringsvoorwaarden?

De leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche zijn algemene voorwaarden, bedoeld om de juridische positie van de ondernemer in de Grafimediabranche te versterken. Als zich problemen voordoen met een klant, dan kan onder andere een beroep worden gedaan op de leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche. Met een beroep op deze voorwaarden kan bijvoorbeeld gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid worden afgewezen.

Ook de leveringsvoorwaarden voor zeefdruk & sign zijn algemene voorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn toegespitst op de werkzaamheden binnen zeefdruk & sign, maar bevatten ook de bepalingen uit de leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche. Dit betekent dat deze zowel voor zeefdruk- & signondernemingen te gebruiken zijn, als voor gemengde ondernemingen waar tevens algemeen grafische werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wanneer zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing?

Voor het van toepassing zijn van de leveringsvoorwaarden gelden 2 vereisten: de leveringsvoorwaarden moeten (tijdig) van toepassing worden verklaard op de overeenkomst en de leveringsvoorwaarden moeten (tijdig) aan de klant worden overhandigd. Is dat niet (juist) gebeurd, dan zijn de leveringsvoorwaarden niet van toepassing en kan er geen beroep op worden gedaan.

Tijdig van toepassing verklaren

De leveringsvoorwaarden moeten vóórdat de overeenkomst wordt gesloten van toepassing worden verklaard op deze overeenkomst. Meestal wordt dit gedaan in de offerte. In de toelichting op de leveringsvoorwaarden (exclusief voor KVGO-leden) staat een voorbeeldtekst die hiervoor gebruikt kan worden, in Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Ter hand stellen

Het enkele van toepassing verklaren van de leveringsvoorwaarden is onvoldoende om een beroep hierop te kunnen doen. De klant moet, eveneens vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, de mogelijkheid hebben gehad om de leveringsvoorwaarden te lezen. De ondernemer moet de leveringsvoorwaarden ter hand stellen. Dit betekent dat de leveringsvoorwaarden aan de klant overhandigd of opgestuurd worden. Een verwijzing naar de website waarop de leveringsvoorwaarden te raadplegen zijn is niet voldoende.

Een link in, bijvoorbeeld, de digitale offerte die direct doorlinkt naar de betreffende leveringsvoorwaarden is wel mogelijk.

In beeld

Dommerholt advocaten, het kantoor dat het KVGO de helpende hand bood bij het vernieuwen van de leveringsvoorwaarden, heeft het bovenstaande in beeld gebracht. Op eenvoudige wijze is te zien hoe de leveringsvoorwaarden op de correcte manier van toepassing worden verklaard.

Vragen?

Neem dan contact op met Kirsten Linders via 020-54 35 678 of k.linders@kvgo.nl