Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

De Nederlandse Praktijkrichtlijnen voor gevarenzone-indeling m.b.t. explosiegevaar gepubliceerd

De Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR 7910-1 en -2 geven informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot gas- en stofexplosiegevaar en zijn te koop bij de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

De praktijkrichtlijnen NPR 7910-1 ‘Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar’

Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015 en NPR 7910-2 ‘Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar’

Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015’ zijn gepubliceerd.
Al in 2018 werden de normontwerpen voor publiek commentaar gepubliceerd. Besloten is echter, na verschillende overleggen met onder andere Inspectie SZW, om de praktijkrichtlijnen in lijn te brengen met het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit, en met name de arbeidshygiënische strategie.

Arbeidsomstandighedenwetgeving

NPR 7910 geeft informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving is de werkgever verplicht van arbeidsplaatsen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. Wanneer er sprake is van explosiegevaar zal het EVD ook een gevarenzone-indeling moeten bevatten.

Wijzigingen

Een aantal belangrijke wijzigingen:

  • NPR 7910-1 en -2 zijn in lijn gebracht met de bovenliggende normen,
    NEN‐EN‐IEC 60079‐10‐1/2:2015 en het Arbeidsomstandighedenbesluit.
  • De definities van de zones en gevarenbronnen zijn in lijn gebracht met de definities van de Europese richtlijn 1999/92/EG.
  • Toevoeging van het begrip ‘inert gebied’.
  • De ‘bedrijfsduur’ is weggehaald bij de omschrijving van de zones.
  • Werken in een gezoneerd gebied is weggehaald. Dit zal nader worden beschreven in de nieuwe NTA 7914 ‘Explosieve atmosferen – Tijdelijk gebruik van niet-ATEX apparaten in explosiegevaarlijk gebied’.
  • Toevoeging van basisvoorbeelden in bijlage A.

De tabellen die als voorbeelden in NEN-EN-IEC 60079-10-1 zijn opgenomen, staan niet in NPR 7910-1. Bij het toepassen van de NPR 7910-1, is het verstandig om ook naar de bovenliggende norm te kijken.

Bron: NEN