Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

‘De overheid wil uw mening horen over de EPK-module’

Bedrijven zijn bij een bepaald energieverbruik wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. De overheid wil dat energiezorg weer op de agenda komt van het MKB. Niet dat MKB-ondernemers tegen energiebesparing zijn; integendeel: dit bespaart hun kosten. Maar door de economische situatie is dit onderwerp op de achtergrond geraakt.

Maarten Reuderink van het KVGO: “Dat moet volgens de overheid veranderen, anders halen we als land onze CO2-reductiedoelstellingen niet. Kortom: er moeten dus meer energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Daarom is de overheid begonnen met een aantal proefprojecten op het gebied van energieprestatiekeuringen (EPK) een soort APK op het gebied van energiebesparende maatregelen.”

Zie ook het artikel ‘Neem deel aan het proefproject Energie Prestatie Keur’ onder Docs.

Praktijktesten

Maarten Reuderink
Maarten Reuderink

“Het afgelopen half jaar is er daarom voor onze branche een energiemaatregelenmodule ontwikkeld en zijn de eerste praktijktesten bij circa twintig bedrijven uitgevoerd. De EPK volgt qua opbouw en gebruik dezelfde structuur als de welbekende arbo web-RI&E Grafimedia.

Het doel van een EPK is de ondernemer te helpen bij het besparen van energie (= kosten) en er tevens voor te zorgen dat u op een zo praktisch mogelijke wijze kunt aantonen dat u aan de wettelijke eisen op dit vlak voldoet.

Voor een indruk van de EPK-module-Grafimedia verwijzen wij naar bijgaand document met enige schermafdrukken van de module. Tot onze spijt is het niet mogelijk om u rechtstreeks toegang te geven tot de proefmodule.”

Enquête
De overheid wil graag van alle leden hun mening horen over deze module. Leden ontvangen van het KVGO binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête.