Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

De wortels van het KVGO

De boom die het KVGO nu is, staat stevig door onze diepe wortels. Wortels die zijn gelegd onder andere door de mensen op bijgaande foto.

Verbinding

Als vereniging staan wij voor verbinding. Verbinding tussen onze leden, maar ook tussen leden en medewerkers én tussen (oud-)werknemers, onderling. Vandaag vond voor het eerst in een aantal jaren weer een KVGO gepensioneerden lunch plaats. Iets wat de vereniging van harte ondersteunt en wat we in de toekomst zeker willen herhalen. Het was een feestje!