Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Deelnemers gezocht voor NEN-werkgroep mondkapjes

NEN roept belanghebbende partijen op om deel te nemen aan deze werkgroep. De ontwikkelingen op het gebied van normalisatie van mondkapjes voor publiek gebruik gaan nog steeds in rap tempo door. Naast de Nederlandse ontwikkelingen bij NEN, zijn in 2020 ook op Europees niveau afspraken over mondkapjes gemaakt. Om er voor te zorgen dat de Europese ontwikkelingen aansluiten op de Nederlandse markt richt NEN een integrale werkgroep op. Deze werkgroep zal ook het NEN certificatieschema en de NEN-spec voor mondkapjes onderhouden.

De eerste bijeenkomst staat gepland op maandag 8 februari van 10:00 tot 12:00 via ZOOM. Neem voor deelname contact op met bij NEN Agrofood & Consument, e-mail afc@nen.nl. Meer informatie staat op de website van NEN.

Gaat u zitting nemen in deze werkgroep laat het Maarten Reuderink ook weten: info@kvgo.nl onder vermelding NEN-werkgroep mondkapjes.