Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Derde dag cao onderhandelingen: goede sfeer kan grote verschillen nog niet overbruggen

Hoewel ook de derde dag cao-onderhandelingen in goede sfeer is verlopen konden de grote verschillen tussen werkgevers- en werknemerseisen nog niet worden overbrugd. Loon en looptijd zijn het hete hangijzer tijdens deze onderhandelingen.

De bonden hebben gereageerd op het eerdere openingsbod van de werkgevers en aangegeven dat het wat hen betreft onvoldoende is. Vervolgens hebben zij een tegenbod gedaan van in totaal 14%, verspreid over een periode van 18 maanden.

Werkgevers hebben aangegeven dat een dergelijke loonstijging zeer grote gevolgen zou hebben voor de sector. Het loonbod van de vakbonden is daarmee onhaalbaar. Door werkgevers is het volgende tegenbod gedaan:

  • 5% per 1 juli 2024
  • 2% per 1 januari 2025
  • 1% per 1 juli 2025

Waarmee de totale loonruimte verhoogd is van 7% naar 8%.

Op 15 maart ontmoeten partijen elkaar voor de volgende bijeenkomst. De tussentijd wordt gebruikt voor (intern) beraad.