Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Dick Naafs: “Sturing geven aan noodzakelijke veranderingen”

Dick Naafs is op 21 mei 2019 in Hoofddorp benoemd tot voorzitter van het KVGO. “Ik wil sturing geven aan het KVGO. In een tijd, waarin print onder druk staat, waarin de diversiteit binnen de ledenkring toeneemt en waarin de regeldruk vanuit de overheid stijgt. Om dit het hoofd te bieden zijn veranderingen binnen het KVGO noodzakelijk. Dat is mijn ambitie.”

“Als je kijkt naar de traditionele grafische druk- en printmarkt, dan lijkt ledengroei voor het KVGO de komende jaren uitdagend. Wanneer we kijken naar wat we nu ‘aanpalende branches’ noemen, dan is groei in de breedte zeker mogelijk. Als we goed willen omgaan met de diversiteit binnen onze ledenkring en met de groeimogelijkheden, zullen we met onze leden de discussie over de structuur van de vereniging moeten voeren. Over differentiatie binnen ons aanbod van producten en diensten, misschien zelfs wel over differentiatie in contributie. Dit mogen wij niet uit de weg gaan. Willen we tot een breder draagvlak komen dan zullen wij de mogelijkheden moeten onderzoeken om samen te werken met zusterorganisaties.”

Communiceren
“Het KVGO gaat de komende jaren advieswerk op maat leveren. We staan daarbij open voor kennisuitwisseling met zusterorganisaties. Dit in het belang van onze leden. Niet alles hoeft meer uit de eigen hoed van het KVGO te komen. Maar wij moeten wel duidelijk maken waar leden kennis kunnen halen.

Het KVGO moet een platform bieden om leden met elkaar – zowel fysiek als online – te laten communiceren. Leren van elkaar en daarmee kosten kunnen besparen. Daarvoor is er binnen de branche een cultuuromslag nodig. Ondernemers zullen daarvoor open moeten staan en elkaar meer als sparringpartners dan als concurrenten moeten zien.”

Ledenbijeenkomsten
“De ledenbijeenkomsten staan in het teken van het overdragen en delen van kennis. Met een vleugje entertainment. Het moet ook leuk zijn. Er zijn workshops en er spreken vakmensen. Je gaat naar huis met een dosis bruikbare kennis. Kortom, je moet het gevoel hebben dat je je kostbare tijd nuttig hebt besteed en dat het je als ondernemer ook verder heeft gebracht.”

Medewerkers
“De medewerkers van het KVGO gaan kennis proactief en transparant aanbieden aan onze leden. Mijn wens is een dynamische organisatie: voor en door leden.

Verder zullen de Ledenvoordelen zich uit moeten betalen in klinkende munt. Dat realiseert de grafische ondernemer zich elk jaar weer. Maar extra diensten zouden ook als extra kunnen worden aangeboden, het KVGO moet immers zorgen voor een gezonde exploitatie.

Kennis op maat leveren, een fysiek en online platform zijn dat zorgt voor verbinding van haar leden en deze aanbieden aan aanpalende beroepen en – branches. Dat is het KVGO 2021 en verder.”

Jonge mensen
“Van oudsher is de grafimediabranche verdeeld langs allerlei lijnen: technieken, markten en bedrijfsgrootte. De eisen die verschillende ledengroepen stellen aan het lidmaatschap lopen ver uiteen. Het zal de kunst zijn deze verschillende groepen te bundelen. Een actief beleid is daarbij nodig om The Young Generation te binden. Sterker nog: de bedrijfstak weer aantrekkelijk maken voor jonge – toekomstige – ondernemers is best wel een punt. Waar is het podium voor de jonge generatie? Wat laten zij zien waarmee onze bedrijfstak weer kan groeien en bloeien? Welke ideeën hebben zij? Daar moeten we nog meer aandacht aan besteden.
De uitdaging voor mij is te bewerkstelligen dat ook deze groep jonge ondernemers voldoende kennis en partnership kunnen halen bij het KVGO. En dat zij mede daardoor hun werk beter kunnen doen en gelukkiger zijn.”

Vergezichten
“Waar de branche behoefte aan heeft zijn nieuwe vergezichten. Uitdagingen mag ook. Papier is niet meer de alleendrager van informatie. Drukwerk vormt een onderdeel, weliswaar belangrijk, in een totaal communicatieconcept. De centrale vraag daarbij is: wat wil de klant en hoe kunnen onze leden hen daarbij helpen? Voor het KVGO ligt daar een belangrijke taak: zorgen dat de leden de juiste kennis en informatie hebben om dat ook daadwerkelijk te doen.”

Wie is Dick Naafs?
Dick Naafs (9 juni 1962) volgde de Heao in Utrecht en doorliep de staf- en kaderopleiding Grafische Industrie. Sinds 1986 voerde hij de directie over drukkerij BakkerBaarn en was eigenaar en uitgever van de Baarnsche Courant. Vanaf 2008 was Naafs DGA van De Vries & Communicatie, drukkerij Smit in Amersfoort en drukkerij Ruitenbeek in Weesp. In 2018 verkocht hij zijn activiteiten aan drukkerij Aeroprint in Ouderkerk aan de Amstel.

Bestuurlijke ervaring deed Naafs onder andere op bij de plaatselijke ondernemersverenigingen, als voorzitter van de verkiezing ‘Baarnse bedrijven’, met de provincie Utrecht in ‘Herstel Baarnse Bos’, als leenheer van Utrecht ‘Behoud Culturele en industriële erfgoed’ en als lid van de stuurgroep ‘Gemeente en Heuvelrug Vorstelijk Baarn’.

Naafs treedt aan op 21 mei 2019 voor de periode mei 2019 – mei 2022.

Wisseling van de wacht
De bezoekers van de Ledenvergadering op 21 mei in Hoofddorp ontvingen na afloop een exemplaar van Wisseling van de wacht. In de uitgave kijken de scheidend voorzitter Cees Verweij en de nieuwe Dick Naafs voor- respectievelijk achteruit. Deze speciale uitgave is bijgesloten bij Kernn # 3.