Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Digitale algemene vergadering (AV) KVGO op 7 december succesvol verlopen

Op 16 november jl. stond een fysieke AV+KVGOLive! in Soest gepland met een mooi en inhoudelijk interessant programma voor onze leden. Helaas gooiden de coronamaatregelen weer roet in het eten en zagen wij ons genoodzaakt een digitale algemene vergadering (AV) te organiseren. Deze vond plaats op 7 december jl.
Teleurstellend was de geringe opkomst, maar ondanks dat kon de ledenraad de nodige besluiten via elektronische weg nemen.
Toehoorders konden reageren en vragen stellen via de chat en zo mogelijk werden vragen ter vergadering beantwoord.

Voorzitter Dick Naafs: “2021 was het jaar waarin Nederland en ook onze grafische branche weer opkrabbelde uit een angstig en heel moeilijk coronajaar 2020. Na overleven was het motto weer ‘opgewekt voorwaarts.’
Groot was de teleurstelling dat na alle ontberingen, offers en ingrepen, de deuren weer voor enkele weken grotendeels op slot gingen en wij nu weer in een nieuwe gedeeltelijke lock down terecht zijn gekomen. Met direct effect op de omzet in onze branche. De effecten voor het MKB, detailhandel zijn groot en raken de grafische industrie keihard. Dat de wereld na 2020 nooit meer hetzelfde zou zijn, wisten we allemaal. Maar dat macro-economisch het effect zo groot zou zijn, had niemand aan zien komen. Stijging van de energiekosten, de papiermarkt op z’n kop, tekort aan personeel en stijgende arbeidskosten. Dit zijn op dit moment de uitdagingen waar ook veel grafische ondernemers het jaar 2022 mee in gaan. En dat stemt niet hoopvol in een grafische markt die al vele jaren onder druk staat.”

“Dat het KVGO in al deze hectiek antwoorden en adviezen aan zijn leden blijft geven op zowel werkgevers- als ondernemerszaken mag duidelijk zijn. Heel veel vragen kunnen beantwoord worden. Echter, niemand kan in de glazen bol kijken hoe de wereld er over een jaar uit zal zien. Wel kan het KVGO inspelen op de veranderende behoefte én vraag van de leden.”

Toekomst KVGO 2022 en verder

Bram ter Beek, directeur KVGO, gaf vervolgens een toelichting op de stand van zaken rond het verder ontwikkelen van het werkgevers- en ondernemersdomein volgens het beleidsplan 2021. Een uitgewerkt voorstel voor de contributie-differentiatie is onlangs in het bestuur besproken en er moeten nog enkele puntjes op de ‘i’ gezet worden. Zo vroeg het bestuur om een verdere onderbouwing, toetsing bij de leden en een communicatieplan. Afronding en besluitvorming door de ledenraad wordt in de eerste helft van 2022 verwacht.

Financiën

Na de toelichting van de penningmeester Edwin Iwema op de (gezonde) financiële huishouding van het KVGO en de conceptbegroting 2022 keurde de ledenraad deze conceptbegroting en bijbehorende contributiebesluit goed.
Ter vergadering werd tevens om twee aanvullende besluiten gevraagd. De ledenraad ging met algemene meerderheid van stemmen akkoord met het toevoegen van het restant van het positief saldo 2020 aan de algemene reserve en het bestuur werd mandaat verleend om een defensief beleggingsvoorstel uit te werken om de kosten van de negatieve rente te compenseren.

Grafimedia cao

Reinier de Koning – eerste onderhandelaar van de onderhandelingscommissie – gaf een tour d’horizon van het cao-onderhandelingsproces tot nu toe en riep de KVGO-leden op om het cao-proces met aandacht en interesse te blijven volgen en feedback te geven. Lees ook het bericht op onze website hierover.

Verkiezingen ledenraad 2021 en installatie nieuwe ledenraad

Hierna gaf Fons Bakkes, oud-directeur KVGO en nu in de hoedanigheid van voorzitter van de verkiezingscommissie een korte terugblik op het verloop van de verkiezingen van de ledenraad. Na de sluiting van de aanmeldtermijn voor de kandidaten heeft de verkiezingscommissie geconstateerd dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden, omdat in geen van de segmenten zich meer kandidaten dan beschikbare zetels hebben gemeld. Lees ook het eerdere bericht op onze website hierover.

Voorzitter Dick Naafs dankte de ledenraadsleden die niet meer terugkeren voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen periode en verwelkomde vervolgens de zowel ervaren als nieuwe ledenraadsleden.

De nieuwe ledenraad is hiermede geïnstalleerd en de vertegenwoordigers van de lidbedrijven in de ledenraad wordt heel veel succes én plezier in dit belangrijke en interessante KVGO-netwerk gewenst.

De heren Louwe Dijkema, Ben Janssens en Ruud Koerts hebben eerder aangegeven met hun werkzaamheden voor deze reglementencommissie te willen stoppen. Met grote dank voor hun jarenlange en intensieve bijdrage in deze commissie wordt vandaag afscheid van hen genomen. Op het voorstel van de voorzitter om de huidige leden van de verkiezingscommissie (Fons Bakkes, Rob van der Most en Gerard Slot) te benoemen tot reglementencommissie zijn geen bezwaren gekomen en de formele benoeming volgt later.

Hierna sloot de voorzitter het huishoudelijk gedeelte van deze AV af en sprak zijn hoop uit dat op 31 mei 2022 een fysieke AV mogelijk is. “We blijven daar behoefte aan hebben, elkaar zien, elkaar spreken”.

Bijpraatsessie

Bram ter Beek – behalve KVGO-directeur ook voorzitter van de Stichting Energie Inkoop (SEI) – gaf een toelichting op de turbulente energiemarkt en Hans van de Nes (o.a. vicevoorzitter FNOI) schetste de (prijs)ontwikkeling van papier.

Dit zijn hun presentaties: Presentatie SEI Bram ter Beek   Presentatie Hans van de Nes