Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Digitale ledenvergadering over cao onderhandelingsresultaat

Naar aanleiding van het op 26 januari jl. bereikte onderhandelingsresultaat Grafimedia cao, organiseert het KVGO een besloten digitale ledenvergadering via MS Teams op donderdag 17 februari om 14.00 uur.

Reinier de Koning, eerste onderhandelaar namens werkgevers, zal een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.

Het onderhandelingsresultaat is door het KVGO-bestuur op woensdag 2 februari jl. besproken en het bestuur legt dit onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan de ledenraad.

Hoewel het geven van het akkoord op het onderhandelingsresultaat voorbehouden is aan de leden van de ledenraad, zijn alle leden welkom om aan dit overleg deel te nemen, vragen te stellen en te reageren. Na het akkoord van zowel de werkgevers als de werknemers (vakbonden) kan de Grafimedia cao officieel aangemeld worden bij het Ministerie van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid en kan het avv (algemeen verbindend verklaren) verzoek ingediend worden.

Aanmelden

KVGO-leden kunnen zich aanmelden via de op 2 februari jl. gestuurde persoonlijke e-mail, of stuur een berichtje naar info@kvgo.nl

De complete tekst Onderhandelingsresultaat Grafimedia cao 1 januari 2022 tot 1 april 2024 kan je hier teruglezen.