Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Dikke 7 voor RIE en Arbocatalogus Grafimedia

Gebruikers van de online risico-inventarisatie en -evaluatie Grafimedia geven deze tool en de bijbehorende websites een ruime voldoende. Verbeterpunten zijn er ook. Dat blijkt uit de enquête die dit voorjaar in opdracht van Werkgroep arbeid en gezondheid is gehouden. Deze werkgroep, de WAGG, bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en de vakbonden en wordt daarbij ondersteund door een externe secretaris.

Resultaten

De respons op de enquête was met 93 respondenten zo’n 20%. De belangrijkste resultaten:

  • De website arbografimedia.nl scoort op gebruiksvriendelijkheid een 7 of hoger.
  • De Arbo catalogus themaboekjes worden door de meeste respondenten als zeer nuttig ervaren.
  • De Arbo RI&E tool scoort een 7 of hoger op gebruiksvriendelijkheid.
  • Twee-derde van de respondenten is bekend met de Arbo Helpdesk en beoordeelt de bereikbaarheid en deskundigheid van de helpdeskmedewerkers met een dikke 7.
  • De module om de stoffenadministratie in kaart te brengen, het Plan van Aanpak en de rapportages worden als meest nuttig ervaren door de gebruikers.

Verbeterpunten

De invullers van de vragenlijst gaven ook verbeterpunten aan. Voor de website Arbografimedia.nl zien zij graag meer voorbeelden uit de praktijk en meer informatie over nieuwe technieken en actuele vraagstukken. Binnen de Arbo RI&E tool worden vooral praktische verbeteringen voorgesteld, zoals de mogelijkheid om antwoorden te kunnen kopiëren naar vergelijkbare afdelingen en werkplekken en het toevoegen van open tekstvelden voor eventuele eigen opmerkingen. Het toevoegen van verwijzingen naar relevante (Arbo)wetgeving is ook genoemd als verbeterpunt.

Klankbordgroep

Naar aanleiding van de resultaten is inmiddels met een beperkte groep van gebruikers verder gepraat over de verbeterpunten en (on)mogelijkheden. Deze klankbordgroep zal blijven meedenken met de Arbo RI&E en suggesties ter verbetering aandragen vanuit de gebruikerskant. Het Dienstencentrum kreeg van de WAGG de opdracht om de klankbordgroep te faciliteren.

Arbo RIE Grafimedia

Het hebben van een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie is een wettelijke verplichting. Het draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving. De Arbocatalogus Grafimedia bevat de belangrijkste arbeidsrisico’s die in de sector kunnen voorkomen. Met behulp van de RI&E Grafimedia brengen bedrijven hun specifieke risico’s in kaart en zien zij waar en hoe ze verbetering kunnen aanbrengen. Het gebruik van de RIE en het stellen van vragen aan de Helpdesk Arbografimedia is gratis voor leden van het KVGO. Voor niet-leden zijn hier kosten aan verbonden.

Zie:

Meer weten?

Neem contact op met de Helpdesk Arbografimedia via info@arbografimedia.nl of 020-5435 665. Of stel je vraag aan het KVGO, via info@kvgo.nl of 020-5435 678.