Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Doe mee aan de grote PDF Survey van de Ghent PDF Workgroup!

Voor de tweede keer in vier jaar organiseert de internationale Ghent Workgroup (GWG) de PDF Survey, een grote enquête naar de toepassing van PDF workflows onder zo veel mogelijk gebruikers. Met dit onderzoek wil de GWG zicht krijgen op de manier waarop die workflows in de afgelopen jaren zijn veranderd, welke specificaties er worden toegepast en hoe de processen onderling verschillen.

De uitkomsten worden gebruikt om de PDF-specificaties en de overige tools en aanbevelingen van de GWG te optimaliseren.

Als dank voor de geïnvesteerde tijd maken deelnemers kans op een aantal mooie prijzen die onder de deelnemers worden verloot.

Nederland is in de GWG vertegenwoordigd door de Dalsam, het overleg waarin CMBO samen met andere brancheorganisaties de grafische standaards voor Nederland vaststelt. Print Arena is een gezamenlijk initiatief van CMBO, FESPA Nederland, KVGO en Nederlands Uitgeversverbond.

Meer weten en meedoen? Ga naar www.printarena.nl.