Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Drukkerijmuseum Meppel essentieel voor in stand houden cultureel erfgoed grafische sector

Volgens het KVGO is het essentieel dat het Drukkerijmuseum in Meppel haar deuren open kan houden. De brancheorganisatie voor de grafische sector doet deze oproep naar aanleiding van de berichtgeving dat de gemeente Meppel niet wil tussenkomen in de gestegen kosten van het museum. Hierdoor dreigt het museum per 1 juni de deuren definitief te sluiten. Een aderlating voor het cultureel erfgoed van de grafische sector. Het KVGO roept dan ook op om samen naar een oplossing te zoeken.

Het Drukkerijmuseum in Meppel sluit per 1 juni de deuren. Dat is tenminste het voornemen van het bestuur van het museum, tenzij de gemeente Meppel nog met extra geld komt. Het bestuur van het museum ziet zich genoodzaakt deze beslissing te nemen omdat zij de fors gestegen kosten niet meer kunnen dragen.

Naar aanleiding van deze berichtgeving ging het KVGO in gesprek met het Drukkerijmuseum. Want het in stand houden van het culturele erfgoed is volgens de brancheorganisatie essentieel. Dick Naafs, voorzitter KVGO: “Mijn grafisch hart doet pijn als we zo’n fantastisch museum zouden verliezen. Een museum dat nota bene voornamelijk door vrijwilligers wordt vormgegeven. Het behoud van de historie en ontwikkelingen in de grafische sector vinden wij ontzettend belangrijk. Immers, het is belangrijk voor het besef van het verleden van onze sector. Tegelijkertijd geeft het museum ook betekenis aan de samenleving van nu en de toekomst. Een samenleving waarin het belang van drukwerk cruciaal is.”

Het KVGO pleit dan ook voor het openhouden van het museum en roept de gemeente Meppel en de provincie Drenthe op om tegemoet te komen aan de vraag naar meer financiële middelen en samen met het museum een actieplan uit te werken voor de toekomst. Daarnaast kan het museum een aanvraag overwegen bij het Goede Doelen Fonds. Zij bieden financiële ondersteuning aan initiatieven van organisaties en individuen die het leven en werken van mensen in de grafische sector verbeteren.

Naafs: “Een museum met zo’n waardevolle collectie dat de deuren sluit, dat is onomkeerbaar. Laten we daarom niet overhaast beslissingen nemen. Ik vind dan ook dat alle betrokken stakeholders alles op alles moeten zetten om het besluit tot stopzetten af te wenden. En in tussentijd gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Zelf hoop ik dat we binnen 3 jaar dan ook samen met elkaar de 40e verjaardag van het museum kunnen vieren in de drukkersstad Meppel!” De inzet voor het KVGO is helder: het Drukkerijmuseum in Meppel zou moeten blijven bestaan. Hieruit volgend zal de brancheorganisatie daarom ook met haar leden een bredere discussie aangaan over het in stand houden van het culturele erfgoed van de grafische sector.

Er is inmiddels een petitie gestart om te voorkomen voorkomen dat het Drukkerijmuseum in Meppel de deuren moeten sluiten. Zie deze weblink.