Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Duurzaamheidsdag 2.0: op weg naar klimaatneutraal produceren

De eerste Duurzaamheidsdag van het KVGO, het Dienstencentrum en Stimular op 7 juni trok circa 25 belangstellenden. In kasteel Cammingha te Bunnik ging het vooral over klimaatneutraal produceren in het eigen bedrijf.

De duurzaamheidskringen die over het hele land actief waren hebben er mede voor gezorgd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en het zoeken naar kostenbesparingen hand-in-hand gingen. Ondernemers wisselden, geïnspireerd door Stimular, concrete acties en tips uit en daagden elkaar uit tot betere prestaties.

Duurzaamheidsdag 2.0
Op 7 juni kwamen ondernemers ’s middags in Bunnik bij elkaar om – net als in de Duurzaamheidskringen oude stijl – op zoek te gaan naar verbeteringen in het productieproces. Het doel? Minder afval, lagere kosten en stappen zetten op weg naar een circulaire economie. Sprekers van het KVGO, het Dienstencentrum en Stimular gingen op achtergronden, maatregelen en investeringen.

Zo kwam de theorie achter het broeikaseffect aan bod met de zeespiegelstijging en extremer weer als gevolg. De gevolgen: oplopende kosten voor fossiele brandstoffen en noodzakelijke investeringen die nodig zijn om de internationale klimaatdoelen van Parijs te halen.

Voor ondernemers betekent dit onder andere dat er versneld gewerkt moet worden aan gemiddeld zo’n vier procent energiebesparing per jaar en er een grotere inzet van duurzame energie noodzakelijk is.

De koolstofvoetafdruk van een grafische bedrijf zal hoe dan ook veranderen. Deze zal er in 2030 compleet anders uitzien dan in 2030.. ‘Ga aan de slag en stel je eigen CO2-footprint op!’ Ook de inzet van de (betaalde) Milieubarometer kan helpen inzicht in de eigen emissies te krijgen. Bovendien is er ClimateCalc – een van de voordelen voor KVGO-leden – van Intergraf.

Maatregelen grafische bedrijven
Veel aandacht was er voor de concrete gevolgen van de ‘Erkende maatregellijst (EML) voor drukkerijen, papier en karton’ (EPK) in beeld die op 1 januari van dit jaar van kracht werd.

De EML voor drukkerijen stoelt vooral op de ‘MBO Factsheets energie grafische industrie’ en de ‘Maatregelenlijst grafische sector ten behoeve van de EPK. De EML-lijst behandelt periodieke onderhoudsmaatregelen – denk aan controle perslucht en cv-installaties – plus aan het instaleren of vervangen van bestaande apparatuur.

Wat is het Energieprestatiekeur en welke maatregelen kunnen er genomen worden. Naast de bekende zonnepanelen op het dak zijn er tal van andere mogelijkheden. Fossielvrije of duurzame warmte bijvoorbeeld. Biomassa, stralingspanelen, warmtepompen en vervoer.

Wat is het moment om grote stappen te zetten? Uiteraard vooral bij nieuwbouw of renovatie. Bij de aanleg van een nieuwe verwarmingsinstallatie, of bij nieuwe energie-infrastructuur in de buurt.

Klimaatneutraal
‘Klimaatneutraal produceren’ blijft hoog op de agenda staan. Dit sluit naadloos aan bij landelijke en internationale doelen. De komende jaren zal deze aanpak een grote impact hebben op keuzes die grafische bedrijven moeten maken in hun bedrijfsvoering.