Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Een update uit Europa

Eerder hebben we meerdere berichten gepubliceerd over hoe wij samen met Intergraf de positie van onze sector in Europa proberen te reguleren. Er zijn ontwikkelingen geweest, dus tijd voor een update!

Antidumpingrechten op gestreken fijn papier uit China blijven van kracht

Op 15 juni 2023 kondigde de Europese Commissie haar voornemen aan om de antidumping- en antisubsidierechten op de invoer van gestreken fijn papier uit China, die sinds 2011 van kracht zijn, te handhaven.

Omdat in onze visie een verlening van deze maatregelen het aanbod van papier op de Europese markt verder kan verslechteren had het KVGO had samen met Intergraf bezwaar gemaakt tegen dit voornemen. Om de prijzen te laten normaliseren lijkt het ons juist goed als er sprake is van een wereldwijde vrije toegang tot alle papiersoorten, mits deze aan dezelfde kwaliteitskeurmerken voldoen. We blijven ons inspannen om kosten te beheersen.

Verordening ontbossingsvrije producten gepubliceerd

Eind 2022 informeerden wij over  een akkoord bereikt over een nieuwe EU-wet over ontbossingsvrije producten voor geïmporteerd drukwerk in Europa. Alle marktdeelnemers die producten op de Europese markt brengen die wereldwijde ontbossing kunnen veroorzaken, worden nu onderworpen aan dezelfde eisen als papier.  De nieuwe Verordening heeft nummer 2023/1115 is op 9 juni 2023 gepubliceerd. Vanaf 30 december dienen (grote) bedrijven die bepaalde grondstoffen en producten op de EU-markt brengen – nu ook gedrukte producten – om due diligence uit te voeren op hun toeleveringsketens om te bewijzen dat hun producten niet zijn gekoppeld aan ontbossing of aantasting van bossen. Het mkb valt vanaf 30 juni 2025 onder de verplichting.

Meer informatie?

Voor meer informatie en/of vragen over onze Europese inspanningen kijk bij onze partner Intergraf of neem contact met ons op via: info@kvgo.nl of 020 – 54 35 678