Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Een update vanuit het KVGO-bureau

Ook voor het KVGO-bureau geldt, dat de werkzaamheden in de afgelopen periode sterk worden bepaald door het Coronavirus. Naast de consequenties voor onze eigen organisatie krijgen wij veel vragen van onze leden.

Uiteraard hebben wij ons ook aan de richtlijnen te houden. Dat betekent, dat veel van onze collega’s zo mogelijk vanuit huis hun werk doen. De daarvoor benodigde techniek is inmiddels ingeregeld en als het goed is, merken onze leden die contact met ons zoeken, geen verschil. Wel is een zeer minimale bezetting op kantoor aanwezig, waarbij de benodigde onderlinge afstanden worden gerespecteerd.

Beleid is ook, dat fysieke bijeenkomsten niet meer kunnen plaatsvinden, niet bij ons op kantoor, maar ook niet in het land. Om toch ook dat werk door te kunnen laten gaan, gebruiken we de mogelijkheden van conference calls, Microsoft Teams etc. Uiteraard ook gewoon de telefoon als het gaat om één op één besprekingen.

Onze leden worden geconfronteerd met een sterke terugval in omzet en de daarbij horende problemen. En uiteraard komen daar veel vragen uit voort. Veel meer dan gebruikelijk. Ook vragen op veel verschillende terreinen. We proberen al die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Als we dat niet (meteen) kunnen, omdat de benodigde informatie (nog) niet voorhanden is, noteren we de vragen en komen er dan later zeker op terug.

Veel vragen hebben betrekking op de door de overheid genomen maatregelen. Hierover hebben we intensief contact met VNO/NCW en MKB Nederland. Ook kunnen we voor onze sector specifieke vragen op deze manier snel onder de aandacht brengen bij de beleidsmakers. Daar maken we ook zeker gebruik van.
Vanuit VNO/NCW krijgen we telkens updates vanuit het overleg wat zij hebben met ministers, maar ook met pensioenuitvoerders, verzekeringsmaatschappijen, energieleveranciers etc. Op deze manier kunnen wij snel via onze websites (kvgo.nl en de Personeelswijzer) nieuws en informatie aan onze leden ter beschikking stellen.

Personeelswijzer

Op de Personeelswijzer plaatsen wij continu, zoals ook gebruikelijk als er geen coronavirus is, informatie. Daarin verwerken we ook de vragen van leden (want als iemand een bepaalde vraag heeft gaan we er vanuit, dat anderen die vraag ook hebben). Ook de ervaringen van onze leden en de door onze leden toegepaste oplossingen vinden daar een plek. Overigens plaatsen we op de verzamelpagina over het coronavirus op de Personeelswijzer ook externe links en links naar de relevante nieuwsberichten op de KVGO-site die niet eerder al op de Personeelswijzer zijn verschenen. Onze leden zien dan het overzicht in 1 oogopslag.

In deze coronaperiode bundelen we eens per week alle nieuwe berichten in een extra Nieuwsbrief Personeelswijzer. De leden, die wij hierover spreken, geven aan tevreden te zijn over deze informatie maar, helaas, niet iedereen weet van het bestaan van de nieuwsbrief af. Klik hier voor aanmelden voor deze nieuwsbrief.

KVGO-website

Op de KVGO-website plaatsen wij al het nieuws en informatie over het coronavirus. Niet alleen werkgeversgerelateerde informatie, maar ook ondernemen gerelateerde informatie. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld over de maatregelen, die banken, verzekeraars en de belastingdienst nemen.

Binnenkort zal onze website worden aangepast om zo dit nieuws en deze informatie nog meer nadrukkelijk en overzichtelijk aan te kunnen bieden.

Tot slot

We krijgen ook hele specifieke vragen, zoals bijvoorbeeld vragen over de voorwaarden in contracten met energieleveranciers of vragen over de mogelijkheden om huur uit te stellen. Ook deze vragen pakken we op door bijvoorbeeld ons netwerk op dat gebied in te zetten.

Neem met vragen over personeel contact op met Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de e-mail a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl.

Voor alle overige vragen kunt u ons bereiken via info@kvgo.nl of 020-54 35 678

directie KVGO, Bram ter Beek