Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Eerste bijeenkomst grafimedia cao

Afgelopen dinsdag vond de eerste bijeenkomst plaats waarin leden konden meepraten en discussiëren over de nieuwe, toekomstige cao.  Met deze ideeën bieden we de werkgeversdelegatie inspiratie voor de op handen zijnde gesprekken met de vakbonden. In Woudenberg, waar zich een kleine 40 personen verzamelden, was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden en de rol die de cao daarin kan spelen. Mocht je deze bijeenkomst hebben gemist, maar wél input willen leveren: hiervoor zijn er in de komende maanden nog een aantal mogelijkheden. En heb je behoefte aan meer informatie over het onderhandelingsproces, lees dan vooral de rest van dit artikel. Daarin nemen we je mee in het proces. Heel binnenkort maken we hierover ook een animatiefilmpje beschikbaar. Ter informatie, maar ook om te benadrukken hoe belangrijk jouw input is!

1 april 2024

Op 1 april 2024 loopt de huidige grafimedia cao af. Deze cao is een collectief geldende afspraak voor de grafimediabranche waarin de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. De cao-onderhandelingen worden gevoerd door een afvaardiging van werkgevers, de werkgeversdelegatie en de vakbonden FNV Media & cultuur, CNV vaklmensen.nl en De Unie.

Het aflopen van de cao op 1 april 2024 betekent dat de voorbereidingen voor de onderhandelingen van de nieuwe cao in de komende maanden zullen plaatsvinden. Er zijn hierbij verschillende manieren waarop jij als ondernemer input kan leveren voor de nieuwe cao of jezelf kan laten informeren over het lopende proces en de afspraken die gemaakt worden.

Evenementen voor de onderhandelingen

Het KVGO organiseert diverse evenementen waarin de cao aan bod komt:

  • Op 31 oktober vond er een leden bijeenkomst plaats, waarbij de eerste input is gegeven door verschillende werkgevers. Deze input zal binnenkort getoetst worden door middel van een een flits-enquête die verstuurd wordt naar alle leden van het KVGO.
  • Op 14 november vindt de Algemene Vergadering van het KVGO plaats. Alle leden van het KVGO zijn welkom om deze bij te wonen en voel je hier vooral ook vrij om je vragen en opmerkingen over de cao te delen. (Aanmelden kan hier: https://marketing.kvgo.nl/av14nov2023leden.html) of door een mail te sturen naar evenementen@kvgo.nl.)
  • Op 7 december wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de 50 grootste leden van de KVGO. Hier zal de aankomende cao centraal staan.

De onderhandelingen

De onderhandelingen vanuit werkgevers kant zullen gevoerd worden door een werkgeversdelegatie die benoemd wordt door de ledenraad. Het KVGO ondersteunt hen daarbij. De werkgeversdelegatie wordt benoemd door de Ledenraad.

Klankbordgroep

Een andere manier om mee te praten over de nieuwe cao is binnen de klankbordgroep. Deze wordt gedurende het onderhandelingsproces regelmatig bijeengeroepen worden om hun mening en inzicht te delen met de werkgeversdelegatie zodat zij dit kunnen meenemen in de onderhandelingen. In het eerste kwartaal van 2024 gaan de onderhandelingen tussen de werkgeversdelegatie en de vakbonden van start. Er staan hiervoor meerdere onderhandelingsdagen op de planning. Voor en ná de onderhandelingsdagen wordt deze klankbordgroep bijeengeroepen om mee te denken met de werkgeversdelegatie.

Na de onderhandelingen

Zodra er een akkoord is bereikt over de cao zal deze worden voorgelegd aan de ledenraad. Zodra deze heeft ingestemd en de leden van de vakbonden ook akkoord zijn, is het cao akkoord een feit. Vervolgens informeert het KVGO de leden over de nieuwe afspraken.