Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Eerste heffing afvalbeheersbijdrage ter dekking van kosten derde kwartaal dit jaar

Er komt een heffing voor de systeemkosten afvalbeheersbijdrage PRN/SVF van €3,50 per ton in het derde kwartaal van 2018. De volgende heffingen vinden plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2020.

De heffing van 3,50 euro – exclusief btw – per ton papier en karton niet zijnde verpakkingen (grafisch papier en karton) dient ter dekking van de instandhoudingskosten van de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Stichting Verwijderingsfonds (SVF) voor de periode tot begin 2020.

Denk bij ‘systeemkosten’ onder andere aan de personeelskosten, de huur van het pand en kantoorkosten. Daarom wordt deze afvalbeheersbijdrage ook wel systeemheffing genoemd.

Heffing spreiden
Omdat het afsluiten van het huidige Papiervezelconvenant langer heeft geduurd, is er door de PRN in het verleden slechts voor drie jaar geheven en niet voor de volledige periode van de algemeen verbindendverklaring.

Om te voorkomen dat er in de eerste twee kwartalen van 2020 een zeer hoge heffing dient te worden opgelegd voor de periode tot met de eerste helft van 2024, heeft het SVF-bestuur besloten de heffing te spreiden.

De hoogte van de heffingen in de eerste twee kwartalen van 2020 wordt op een later tijdstip vastgesteld.

Systeemheffing
Zowel de systeemheffing als een ‘ketendeficitheffing’voor grafisch papier en karton dient betaald te worden ‘door iedereen die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als eerste in Nederland papier of karton afneemt dat niet gebruikt wordt voor verpakkingen met het doel dit (on-)bewerkt aan een ander op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen en verder bij import van kant en klare producten van papier en karton’.

Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen de heffing via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven krijgen een factuur van de SVF.

Verschillende heffingen
De komende heffing heeft niets te maken met een mogelijke heffing die de SVF kan opleggen indien er een ketendeficit ontstaat.

De ketendeficitheffing (afvalbeheersbijdrage papier- en karton) wordt alleen opgelegd indien de marktprijs voor oud papier en karton zakt onder de kostprijs voor inzamelen van oud papier en karton.

De ketendeficitheffing dient om de inzameling van oud papier en karton en de herverwerking daarvan in stand te houden. Sinds het afsluiten van het 1e papiervezelconvenant in 1998 is er slechts een keer – in 2009 – een ketendeficitheffing opgelegd.

Goedkoper systeem
Ter voorkoming van misverstanden: de systeemheffing – de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton – heeft dus niets te maken met de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. 

Omdat de papierketen al sinds 1998 haar productverantwoordelijkheid heeft genomen door het afsluiten van de papiervezelconvenanten hebben producenten niet te maken met een voortdurende heffing zoals bij verpakkingen het geval is.

Hierdoor is de branche voor grafisch papier en karton goedkoper uit dan in een systeem zoals die voor verpakkingen.

Meer informatie?
Bel Maarten Reuderink, tel.: 020 543 56 78, of neem contact op met de PRN/SVF-helpdesk via de mail: helpdesk@prn.nl of 020 654 09 89 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.