Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Erkenning Arbo-RI&E Grafimediabranche weer 3 jaar verlengd

De erkenning van onze branche-R&E is weer verlengd met 3 jaar tot 8 juni 2023. Dit houdt in dat de bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van deze RI&E vrijgesteld zijn van de  wettelijke verplichte toetsing door een gecertificeerde arbodienst of een arbo-kerndeskundige.

Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers die onder de Grafimedia cao vallen dan wel deze cao volgen, geldt het volgende: op grond van artikel 5.10 kunnen zij gebruik maken van een lichte toets indien zij de Arbo-RI&E  Grafimediabranche gebruiken en hun preventiemedewerker de branchecursus preventiemedewerker heeft gevolgd. Deze lichte toets houdt in dat de RI&E op afstand wordt getoetst.

Zie:

Vragen?

Bel Maarten Reuderink op 020 – 543 5678 of stuur een mail naar info@KVGO.nl onder vermelding van “erkenning Arbo-RI&E-Grafimediabranche”.