Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

EU versterkt verpakkingswetgeving

De Europese Commissie heeft haar nieuwe verordening betreffende verpakking en verpakkingsafval (PPWR) gepubliceerd. De verpakkingswetgeving verbiedt niet-recycleerbare verpakkingen vanaf 2030. De verordening voorziet ook in een geharmoniseerd etiketteringssysteem voor de verwijdering van verpakkingen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts richting een duurzamere verpakkingsindustrie maar dit kan een aanzienlijke impact hebben op de druk- en verpakkingsindustrie. We zullen nieuwe en innovatieve manieren moeten vinden om afval te verminderen en meer te recycleren.”

Wat staat er in de nieuwe verordening inzake verpakkingen en verpakkingsafval

In het ontwerp, dat over twee jaar in alle EU-lidstaten van kracht wordt, zijn nieuwe eisen voor verpakkingsfabrikanten en hun leveranciers opgenomen. De verordening omvat maatregelen zoals de vaststelling van recyclingdoelstellingen voor verschillende soorten verpakkingen en de invoering van economische stimulansen voor het gebruik van milieuvriendelijkere verpakkingsmaterialen. Doel is om met deze verpakkingswetgeving de milieueffecten van verpakkingen te verminderen en het recyclingpercentage in de hele Europese Unie verhogen.

Afvalpreventie en hergebruik

De maatregelen omvatten nationale doelstellingen voor het verminderen van verpakkingsafval, het minimaliseren van onnodige verpakkingen en het opleggen van doelstellingen voor hergebruik/hervulling aan marktdeelnemers

Volledige recycleerbaarheid van verpakkingen tegen 2030

Alle verpakkingen moeten een recycleerbaarheidsbeoordeling ondergaan om te garanderen dat ze voldoen aan de vastgestelde ontwerpcriteria voor recycling (DfR-criteria). Verpakkingen krijgen een cijfer van A tot E, afhankelijk van de mate waarin zij aan de criteria voldoen. Verpakkingen met klasse E worden vanaf 2030 van de markt geweerd. Voor de klassen A tot en met D gelden uitgebreide vergoedingen voor producentenverantwoordelijkheid.

Etikettering en statiegeldsystemen (DRS)

Etikettering om het sorteren door de consument te vergemakkelijken, geïnspireerd op het Scandinavische pictogramsysteem, wordt verplicht. Herbruikbare verpakkingen zullen ook een etiket met een QR-code moeten dragen. Op vrijwillige basis wordt ook een extra etiket over gerecycleerde inhoud voorgesteld. Statiegeldsystemen (DRS) voor plastic flessen en metalen blikjes worden verplicht.

Eisen inzake composteerbaarheid

Twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening moeten thee- en koffiezakjes, voor eenmalig gebruik, kleefetiketten voor groenten en fruit en zeer lichte plastic draagtassen composteerbaar zijn.

Gevolgen voor producenten van verpakkingen

De verpakkingswetgeving zal grote gevolgen hebben voor de gehele verpakkingswaardeketen. Naast nationale preventie- en recyclingdoelstellingen zullen er ook voorschriften zijn die rechtstreeks van toepassing zijn op producenten en hun leveranciers.

Meer weten?

De voorgestelde wetgeving roept ook vragen op die de Europese Commissie zal moeten beantwoorden. Hoe zit het met de controle op import/export die buiten de EU wordt geproduceerd? Wat zal de rol van de overheid zijn? En wat zijn de kosten voor de consument?

Kortom, welke gevolgen zal deze nieuwe verpakkingswetgeving hebben voor de verpakkingsindustrie? Wat betekent het voor verschillende verpakkingsmaterialen? Voor deze vragen organiseert INTERGRAF het evenement: Shaping the Future with Packaging, dat plaatsvindt op 9 en 10 maart in Brussel. het KVGO organiseert ook een lunch voorafgaand aan het congres op 9 maart. Dit is dé gelegenheid om met gelijkgestemden te sparren en je netwerk te verstevigen.

Voor vragen kan je natuurlijk ook contact opnemen met Gijs Vermeulen via 020 – 543 56 78 of g.vermeulen@kvgo.nl