Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Even voorstellen: nieuwe vertrouwenspersoon grafimedia

Werkgevers zijn conform de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie). Een van de maatregelen die kunnen worden genomen is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om degene die te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen. Thabo Hollander is de nieuwe vertrouwenspersoon voor de Grafimedia.

Wetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon

Op dit moment is het voor werkgevers nog niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit zal veranderen als de Eerste kamer instemt met een wetsvoorstel om werkgevers met ten minste tien werknemers te verplichten om een interne of externe vertrouwenspersoon in te stellen.

Brancheregeling voor KVGO-leden

KVGO heeft al een aantal jaar een overeenkomst met Gimd, een landelijke organisatie op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, voor het leveren van een vertrouwenspersoon.  

Medewerkers van onze leden hebben door deze brancheregeling toegang tot een vertrouwenspersoon zonder dat werkgever daar zelf een contract voor hoeft af te sluiten. De eerste twee gesprekken komen voor rekening van de sector. Mocht het probleem meer tijd en andere interventies vergen, zoals bijvoorbeeld mediation, dan betaalt werkgever zelf de overige kosten. De regeling is voor alle KVGO-leden, ongeacht het aantal werknemers. Voor meer informatie over de regeling zie: arbo grafimedia.

Nieuwe coördinerend vertrouwenspersoon Grafimedia: Thabo Hollander

Met ingang van 1 november heeft de grafimediabranche een nieuwe coördinerend vertrouwenspersoon vanuit Gimd: Thabo Hollander. Zie deze bijlage waarin Thabo zich voorstelt en zijn contactgegevens te vinden zijn.