Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Financiële positie PGB Q4 slechter, heel 2018 beter

De financiële positie van PGB is in het vierde kwartaal van 2018 verslechterd. Over het hele jaar 2018 heeft echter, ten opzichte van de positie per eind 2017 een verbetering plaatsgevonden.

Een belangrijke maatstaf voor de financiële positie is de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’. De dekkingsgraad geeft aan de verhouding tussen de bezittingen en de (toekomstige) verplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad geeft het 12-maands gemiddelde aan. Deze is belangrijk, omdat aan de hand hiervan beoordeeld kan worden of de pensioenen kunnen meegroeien met de inflatie.

Hiervoor geldt een wettelijke ondergrens van 110 procent. Per 31 december bedroeg de beleidsdekkingsgraad 108,7 procent. Dit is weliswaar hoger dan eind 2017, maar helaas nog onvoldoende voor een verhoging van de pensioenen.

Bij een aantal pensioenfondsen bestaat de mogelijkheid dat ze eind 2019 of eind 2020 een korting moeten doorvoeren. Dit heeft er mee te maken dat ze gedurende vijf jaar een beleidsdekkingsgraad hebben die beneden het wettelijk minimum (ongeveer 104%) ligt. Dit is bij PGB niet aan de orde.