Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Flinke premiestijgingen brand/schadeverzekeringen op komst

Al geruime tijd wordt door verschillende partijen, zoals verzekeraars, verzekeringsmakelaars, maar ook de Nederlandse Bank, gewaarschuwd voor flinke premiestijgingen bij brand- en schadeverzekeringen (opstal, inventaris, bedrijfsschade en machinebreuk).

“De Europese verzekeringsmarkt heeft te maken met slechte resultaten en uitdagende omstandigheden, wat grote impact zal hebben op verzekerden. Het bedrijfsleven en organisaties worden geconfronteerd met een kritischere houding en premieverhogingen bij verzekeraars” zo geeft één van de grootste verzekeringsmakelaars aan.

Zo ziet Aon, dat verzekeraars reageren op de grote verliezen, die door ‘man-made-schades’ en met name natuurrampen worden veroorzaakt. In 2017 en 2018 bereikten de verliezen als gevolg van natuurrampen wereldwijd een recordhoogte van 247 miljard dollar.

Deze verandering van marktomstandigheden zal voor zakelijke verzekerden naar alle waarschijnlijkheid leiden tot veel hogere premies, lagere verzekerde bedragen, strengere voorwaarden en een kritischere houding van verzekeraars ten aanzien van risicoselectie en risicomanagementpraktijken.

Ook onze eigen verzekeringspartner Mutsaerts waarschuwt hiervoor op hun website en in hun nieuwsbrieven.

Om deze redenen heeft het KVGO aan Mutsaerts gevraagd extra alert en kritisch te zijn op deze veranderingen en er naar te streven de stijgingen in de premies zo veel mogelijk te beperken. Ook de overige voorwaarden zullen daarin mee moeten worden genomen. Eén en ander zodanig, dat het aanbod voor onze leden aantrekkelijk blijft.

Mutsaerts: “De afgelopen maanden hebben wij naast de gesprekken met de huidige verzekeraar Chubb ook gesprekken gevoerd met diverse andere (industriële) verzekeraars. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat het continuatievoorstel van Chubb nog steeds verreweg het beste is. Wij hebben hier rekening gehouden met de premiesstelling, acceptatie van zowel kleine als grote risico’s, Allrisk dekking inclusief transportclaims en de optie om machinebreuk mee te verzekeren op basis van een premier risque bedrag ( tot verzekerde som geen kans op onderverzekering ).”

Vanaf 15 oktober zal Mutsaerts de daar verzekerde KVGO-leden over de komende wijzigingen informeren.