Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Fondsen-cao verlengd

De fondsen-cao is ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2024.

Fondsen-cao

De Grafimedia cao ASF-regelingen, zoals de fondsen-cao formeel heet, bevat alle afspraken die betrekking hebben op de fondsen die in de Grafimediabranche van toepassing zijn. De cao bestaat uit een algemeen gedeelte met onder meer de werkingssfeer en de premie-inning. Tevens bevat de cao de statuten van het ASF en de reglementen van de regelingen Vervroegd Uittreden Grafimedia (RVU), Werknemersorganisaties, Gezondheidszorg, Van werk naar werk, Arbeidsmarkt en Opleiding Grafimedia en Arbeidsmarkt en Opleiding voor het Zeefdruk- en Signbedrijf.

Algemeen verbindend verklaring

Een bedrijfstak-cao, in dit geval de fondsen-cao, is alleen van toepassing op de werkgevers die lid zijn van de werkgeversvereniging die met de vakbonden de cao afsluit. In ons geval dus het KVGO. Die werkgevers zijn vanuit het cao-recht verplicht om de premies niet alleen af te dragen voor de werknemers die lid zijn van de afsluitende vakbond, in ons geval FNV Media en cultuur, CNV Vakmensen en De Unie, maar ook voor de overige werknemers.

Als de cao-partijen willen dat de fondsen-cao ook geldt voor werkgevers die niet zijn aangesloten bij de werkgeversvereniging, kunnen zij bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek indienen tot het algemeen verbindend verklaren van de cao: avv.

Voor werkgevers is dat van belang omdat daarmee concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen. Voor de vakbonden is avv ook van belang. Het maakt voor het recht van werknemers op gebruik van de regelingen dan niet uit of hun werkgever wel of niet is aangesloten bij de werkgeversvereniging.

De avv geldt overigens niet voor alle regelingen uit de fondsen-cao. De A&O-regelingen en de regeling werknemersorganisaties vallen er niet onder.

Website grafimediacao.nl

De fondsen-cao is te vinden op de website van de Grafimedia cao  onder de downloads.

Zie ook: