Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Fons Bakkes: “Het KVGO is al een eind op weg naar 2023”

Het KVGO heeft al de nodige stappen gezet op weg naar realisatie van het Strategische Plan 2023 dat mede is opgesteld door bureau Berenschot. Bestuursleden worden nauwer betrokken bij het uitvoerende werk, aan een marketing/communicatieplan wordt hard gewerkt, de interne communicatie is verbeterd, met het inventariseren van nieuwe kennisdomeinen is begonnen en ook zijn de eerste ideeën ontwikkeld over een nieuwe governance.

’Er is al aardige vooruitgang geboekt, maar er is ook pas een klein deel opgeleverd.’’ Dat zei KVGO-directeur Fons Bakkes op 14 november tijdens de Ledenraad in Soest. Berenschot heeft zich naast het strategische plan ook een functieomschrijving voor een nieuwe voorzitter gemaakt en een voor een nieuwe directeur. De nieuwe voorzitter is gevonden in de persoon van Dick Naafs. Met een kandidaat voor de functie van directeur ter opvolging van Bakkes zelf worden afrondende gesprekken gevoerd.

Pijlers
Het Strategisch Plan stippelt de weg uit die het KVGO moet afleggen om in 2023 tot een volledig vernieuwde organisatie te komen. Dat plan is opgesteld in overleg met het bestuur, leden en prospects, medewerkers en ook tijdens een uitgebreide interactieve sessie met de Ledenraad zelf.

Het steunt op een aantal pijlers: meer en andere doelgroepen benaderen en binnenhalen, de dienstverlening voor huidige en nieuwe leden uitbreiden én segmenteren en ook het governance-model op de nieuwe werkwijze afstemmen.

“Datgene waar de leden en ook prospects veel waarde aan hechten in de bestaande dienstverlening gaan we op een goede manier in de lucht houden. Maar we moeten wel verder kijken,” aldus Bakkes.

Die ontwikkeling heeft betrekking op nieuwe doelgroepen en op nieuwe taken. “Voor nieuwe doelgroepen kijken we binnen en buiten de branche. We moeten immers de basis van onze organisatie verbreden. Daarnaast willen we nieuwe kennissystemen opzetten, bijvoorbeeld het concept van de Personeelswijzer toepassen voor Arbo of andere onderwerpen. Ook komt er een inventarisatie van nieuwe kennisdomeinen binnen de KVGO-Academy. Dat hoeft niet te betekenen dat we daarvoor nieuwe mensen aantrekken, je kunt ook aanhaken bij bestaande netwerken om zo de benodigde kennis binnen te halen. Denk in dat verband bijvoorbeeld aan Nyenrode. Het is dan wel van belang dat we dat we alles zo goed mogelijk bij de leden onder de aandacht brengen.”

Niet alles op grote hoop
Dat KVGO met nieuwe doelgroepen en werkterreinen zal ook verder gesegmenteerd worden. “We hebben nu één soort leden met één soort contributie. Alles gaat op de grote hoop. Je kunt je voorstellen dat we daar meer differentiatie in aanbrengen, zowel wat betreft tarieven als voor de te leveren diensten. De voorstellen op dat gebied komen er aan.”

Die lijn wordt doorgetrokken naar ‘de governance’, het bestuursmodel, van de vereniging. “Er is nu één Ledenraad en één bestuur, mogelijk moeten we dat ook opknippen. Bovendien betekent meer op doelgroepen richten en segmenteren ook iets voor je marketingcommunicatie. De invulling daarvan is een stuk gevorderd. Er is dus al heel wat gedaan maar er zal nog veel werk verzet moeten worden.”