Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Forse energiesubsidies voor grafimediabedrijven in Drenthe

De provincie Drenthe stelt speciaal voor grafimediabedrijven een forse energiesubsidie beschikbaar. Bedrijven mogen tegen zeer lage kosten gebruik maken van de Energie RI&E – het zusje van de Arbo RI&E Grafimedia – om hun energiebesparingsopties te inventariseren.

Om KVGO-leden in Drenthe te helpen met hun energiebeleid, heeft het KVGO subsidie bij de provincie Drenthe aangevraagd. Hierdoor kunnen ondernemers tegen zeer lage kosten (tot wel 90% subsidie) via workshops, bedrijfsbegeleiding en de inzet van de Energie RI&E actief aan de slag kunnen gaan met het inventariseren van hun kansen op energiebesparing.

U kunt zich intekenen door door het inschrijfformulier geheel in te vullen en te ondertekenen en daarna op te sturen per email naar p.tegel@dienstencentrum.com.

Actief aan de slag
Maarten Reuderink van het KVGO: “Wees er snel bij, want er zijn slechts acht subsidieplaatsen! Bedrijven die snel en actief aan de slag gaan, zullen de meeste kans op subsidie maken. Bedrijven die geen verantwoordelijkheid nemen, krijgen te maken met gerichte handhaving via ‘de Omgevingsdiensten’. Kortom: de vraag is niet óf u als grafimediabedrijf aan de slag moet gaan, maar wanneer? Ons advies is nu!”

Perfect instrument
Om de MKB-bedrijven in de topsector creatieve industrie actief te helpen bij het invullen van hun energiebeleid en om te voldoen aan de informatieplicht, is de Energie RI&E het perfecte instrument.

De Energie RI&E is volledig geïntegreerd in de bekende Arbo-RI&E Grafimedia, waarmee u in een oogwenk inzicht krijgt in de energiebesparingsopties.

Achtergrond
Op basis van het huidige Energieakkoord wordt de ‘informatieplicht’ ingevoerd. Alle bedrijven die meer dan 25.000 KWh elektriciteit of 50.000 m3 gas gebruiken moeten één maal in de vier jaar aan de overheid melden welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar zij hebben uitgevoerd. Dit moet voor het eerst gebeuren in de periode van januari tot en met juli 2019. Er is dus werk aan de winkel voor zowel de overheid, als het bedrijfsleven.

Zinvol
Deze ontwikkelingen raken ook grafimediabedrijven. We zullen actief aan de slag moeten gaan met energiebesparing. Het KVGO heeft daarom verschillende hulpmiddelen laten ontwikkelen en is bezig met het maken van een Energiebeleidsplan in verband met de klimaatafspraken.

Energie besparen is zinvol. Wat levert het nemen van energiebesparende maatregelen (met behulp van de Energie RI&E) uw bedrijf op:

  • In vier jaar tijd een reductie tot wel 11% in kosten, 13% CO2 (= broeikasgas) en 12% energie.
  • U voldoet aan de huidige en aankomende wet- en regelgeving.
  • U voorkomt handhavende maatregelen door de overheid.

Meer informatie?
Neem contact op met Peter Tegel van het Dienstencentrum: tel. 020 -543 56 88 of per e-mail p.tegel@dienstencentrum.com.