Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Frans Beun: “Dit cao-resultaat kunnen wij goed bij de leden verdedigen”

“Dit is een onderhandelingsresultaat dat wij goed kunnen verdedigen op de Ledenraad en bij de leden. Het is het beste wat er uit te halen was. Op een bepaald moment voel je: wij kunnen niet verder gaan met ons aanbod en de bonden kunnen op hun beurt hun eisen niet verder terugschroeven. Dan moet je ook gewoon durven zeggen: OK, dat is dan waar we het over eens zijn.”

Frans Beun, sinds september voorzitter van de werkgeversdelegatie van het KVGO, licht graag het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe grafimedia-cao toe waarover begin december overeenstemming is bereikt.

Ter inleiding zegt hij: “Bij dit soort gesprekken ga ik altijd uit van drie R’s. In de eerste plaats moet je gericht zijn op resultaat. Daarbij is een goede relatie belangrijk, zowel met de eigen achterban als met de andere partij, in dit geval dus de bonden. Die 2 R’s leiden dan samen tot wederzijds respect, dat is voor mij de basis om tot een vergelijk te komen.”

Hoofdlijnen
Dat vergelijk lijkt snel na Beun’s aantreden tot stand te zijn gekomen, maar dat is toch een verkeerde conclusie.

“Er lag in juni al een akkoord op hoofdlijnen op tafel. Dat zeg er echt goed uit, men was toen vlak bij een overeenstemming. Door misverstanden is dat toen echter fout gelopen. Toen Fons Bakkes me in september belde met de vraag of ik voorzitter van de werkgeversdelegatie wilde worden, heb ik daar wel even over na moeten denken. Ik wil altijd helpen maar dan moet het wel toegevoegde waarde hebben.”

“Ik ben nog wel voorzitter van een werkgroep die zich over de arbeidsomstandigheden binnen de Grafimedia buigt maar verder toch al een jaar of negen niet meer echt actief in de sector. Voorheen was ik wel een jaar of 15 lid van de onderhandelingscommissie van het KVGO en enige tijd ook tweede man van deze werkgeversdelegatie. Ik ken de cao en de terminologie die daarin gebezigd wordt dus goed.

Ik heb ook lang in de grafische sector gewerkt als directeur van de toenmalige krantendrukkerij van NRC en later Perscombinatie in Rotterdam. Ook ben ik bestuurder geweest bij het voormalige GBF en momenteel PGB Pensioendiensten. Vaak ging dat om paritair overleg dus ik ken wel wat mensen uit de vakbondswereld en begrijp hun wereld ook. Na overleg met de leden van de werkgeversdelegatie zelf heb ik daarom uiteindelijk de uitdaging aangenomen. Beun heeft vervolgens eerst de ‘tegenpartij’ benaderd om nader kennis te maken.

Goed gevoel
“Het is goed om jezelf daar voor te stellen en elkaar beter te leren kennen. Daar kreeg ik direct al een goed gevoel bij. Kijk, over het algemeen gaan werkgevers en werknemers goed met elkaar om in onze branche, ook in de bedrijven. Dat is elders wel eens anders.”

Beide partijen besloten vervolgens weer met elkaar om de tafel te gaan zitten. Uiteindelijk heeft het toen nog bijna drie maanden geduurd voordat dit onderhandelingsresultaat er lag. Op de vraag of de werkgevers daarbij water bij de wijn hebben gedaan, geeft Beun niet rechtstreeks antwoord: “Dit is wat we hebben kunnen bereiken. Dit kan ik in januari ook met een gerust hart voorleggen aan de leden in de Ledenraad.”

Oudere werknemers
Wat de afspraken zelf betreft, is er in de eerste plaats een loonsverhoging in euro’s afgesproken. “Dat gebeurde eerder wel met de eenmalige uitkering maar ik geloof niet dat het ook met de loonstijging zelf al eens is voorkomen. Met deze aanpak bereiken we dat mensen die minder verdienen er relatief meer bij krijgen dan collega’s die al aan het eind van de schalen zitten. Verder hebben we de regeling om oudere werknemers minder te laten werken verbeterd en flexibeler gemaakt. Daarnaast is er een reeks meer technische punten geregeld, dat hoort er nu eenmaal bij.”

Eenmalige exercitie
Concluderend onderstreept Beun dat een cao nog steeds nodig is in een branche als de grafimedia.

“Je kunt te maken hebben met een ongeorganiseerde oppositie, maar dan heb je geen leider en weet je dus niet wie je aan moet spreken. Ik heb liever van doen met een georganiseerde oppositie, in ons geval dus de vakbonden. Dat geeft duidelijkheid en één aanspreekpunt.

Of dat met steeds meer ZZP-ers, flexwerkers en zelfstandigenplatforms ook in de toekomst nog met cao’s geregeld moet worden, dat weet ik eigenlijk niet, dat zullen we af moeten wachten.

Wat ik wel weet, is dat het voor mij een eenmalige exercitie was. We gaan het nu verder uitwerken en de leden goed informeren. Misschien blijf ik bij enkele punten nog even betrokken. Maar daarna ga ik terug naar mijn éne werkgroepje, het is bijzonder interessant en ook leuk geweest maar dit was het wel weer.”