Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Frans Beun: “Impasse Grafimedia cao duurt voort”

Zoals bekend heeft de werkgeversdelegatie op 21 juni een bod op tafel gelegd dat door de vakbonden is afgewezen. De vakbonden hebben op hun beurt een ultimatum gesteld dat voor de werkgevers niet aanvaardbaar is.

Frans Beun, voorzitter van de werkgeversdelegatie namens het KVGO en ZSO laat weten dat deze impasse nog steeds voortduurt.

De vakbonden verstrekken informatie aan hun achterban die in de ogen van de werkgeversdelegatie niet correct is. Om de verwarring daarover weg te nemen heeft het KVGO recent nog naar alle leden gestuurd.

De vakbonden willen hun achterban ook doen geloven dat er helemaal geen contact is geweest met de werkgeversdelegatie en dat werkgevers de cao willen afbreken.

Er zijn echter wel een aantal contactmomenten geweest. De werkgeversdelegatie heeft daarbij steeds duidelijk aangegeven graag tot een akkoord te willen komen, mits dit ook past bij de situatie van de bedrijfstak. Van het afbreken van de cao is geen sprake.

Op dit moment bekijkt de werkgeversdelegatie of er mogelijkheden zijn om de impasse te doorbreken, zodat er mogelijk een cao-akkoord tot stand kan komen.

Meer informatie?
Neem contact op met het KVGO; tel. 020-543 56 78 of per e-mail info@kvgo.nl.