Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Fusie PostNL en Sandd niet nodig

KVGO (samen met partijen in het Gezamenlijk Overleg Stakeholders Post- en Pakkettenmarkt, GOSP) komen met een doorgerekend alternatief, waaruit blijkt dat een fusie van PostNL en Sandd, waarover de ACM momenteel in beraad is, niet nodig is.

De voorgenomen fusie had als doel de Universele Postdienst (UPD) in de toekomst houdbaar en betaalbaar te laten zijn. Het gepresenteerde alternatief laat zien dat een fusie niet nodig is om hetzelfde doel te bereiken. Daarmee wordt voorkomen dat op de postmarkt een monopolist ontstaat, waardoor tarieven zullen stijgen en kortingen verdwijnen. Veel van onze leden zullen hierdoor geraakt worden.

In het voorjaar nam het KVGO mede het initiatief tot de oprichting van het Gezamenlijk Overleg Stakeholders Post- en Pakkettenmarkt (GOSP). Het GOSP gaf ‘SEO economisch onderzoek’, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, opdracht uit te zoeken welke alternatieven er zijn op de voorgenomen fusie en het beste alternatief zo goed mogelijk door te rekenen. Het SEO concludeert in zijn rapport dat er inderdaad andere mogelijkheden zijn voor het betaalbaar en in stand houden van de UPD, waarvan het beste alternatief, een generieke heffing op alle geadresseerde post, een beter alternatief blijkt dan de voorgenomen fusie zelf.

Het rapport is vandaag aangeboden aan de ACM en tevens toegestuurd naar alle media, alle politieke partijen en het betrokken ministerie. Ook belangenorganisaties als de consumentenbond hebben de rapportage toegestuurd gekregen.

De wettelijke UPD (kort gezegd nodig om brievenpost en de verzending van kleine pakketten voor particulieren en MKB op basis van een 5-daagse bezorging mogelijk te maken) wordt uitgevoerd door PostNL.

Met een generieke heffing op alle geadresseerde post, dus ook zakelijke post, betaalt het bedrijfsleven mee aan de UPD, ook al valt het grootste deel van de zakelijke poststukken buiten de UPD. Het rapport spreekt over een heffing van 1 cent in 2022 tot 9 cent in 2025. Zonder deze heffing blijkt de volumedaling in 2025 te leiden tot extra kosten van 77 cent per geadresseerd poststuk in de UPD. Met de generieke heffing kan de toekomst van de UPD dus veilig worden gesteld en een kostenstijging voor de consumentenpost en zakelijke post worden beperkt.

Door dit alternatief voor behoud  en betaalbaarheid van de UPD vervalt het argument om tot fusie over te gaan. Een generieke heffing op alle geadresseerde post volstaat om de UPD te laten voortbestaan en voorkomt dus een monopolist op de postmarkt.

Zowel de belastingbetaler als de zakelijke postverzender is hiermee gebaat, omdat zonder deze voorgestelde extra heffing de prijzen binnen 5 jaar sterk de pan uit rijzen.

 

Zie ook: persbericht Generieke Heffing

Zie ook: samenvatting SEO-rapport ‘Anders betalen voor de universele postdienst’

Zie ook: SEO-rapport ‘Anders betalen voor de universele postdienst’

Zie ook: zienswijze KVGO aan ACM

 

 


KVGO-leden die vragen hebben over dit bericht kunnen contact opnemen met Bram ter Beek via b.ter.beek@kvgo.nl of 020 – 543 5678.