Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Future of Book

Op vrijdag 4 november organiseerde Intergraf in Brussel een unieke paneldiscussie tussen papierproducenten, uitgevers en boekproducenten met als onderwerp ‘The future of the book in 2025’. In een panel met deelnemers uit heel Europa, voerde Izo Hoytink van Probook als boekenproducent namens het KVGO het woord.

“Hoytink: Het was enorm interessant om met de hele keten visies te delen over boeken. De laatste jaren beleeft het traditionele boek een terugkeer naar de huiskamer en de verwachting is dat dit de komende jaren gestaag door gaat zetten. Cijfers laten ook zien dat e-books, waarvan ooit gedacht werd dat deze het traditionele boek zouden vervangen, al enige jaren een dalende trend zien. Consumenten zoeken echte boeken op, ter ontspanning en als alternatief voor nog meer schermtijd.”

Naast deze positieve ontwikkeling voor de komende jaren, werd er uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkeling van de grondstofprijzen, waarbij prijs en beschikbaarheid van papier in de nabije toekomst de belangrijkste is. Cepi, de Europese koepel van papierproducenten, toonde cijfers waaruit de impact van de huidige energieprijs op de productiekosten van papier duidelijk naar voren kwam.

Zowel uitgevers als boekproducenten zien dat het aantal digitaal gedrukte boeken steeds verder stijgt. Hiermee worden voorraadposities van uitgevers sterk gereduceerd. Doordat deze productiemethode ook nagenoeg geen instelmateriaal behoeft, draagt deze ontwikkeling in zijn algemeenheid bij aan een sterke reductie van de CO2 footprint die boeken achterlaten.

Tot slot werd stil gestaan bij Booktok, een ontwikkeling die in de voorgaande jaren tot een enorme groei aan met name jonge lezers heeft geleid. #Booktok is een hashtag op het social media platform TikTok waarmee gebruikers ervaringen over boeken delen. Bijzonder is het om te zien dat hiermee ook oudere titels die jaren geleden op de markt kwamen, via #BookTok ineens midden in de schijnwerpers staan en een plaats boven in de verkooplijsten innemen. Een positieve ontwikkeling, want lezen van papier begrijpt beter, onthoudt beter en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van onze jeugd en daarmee onze toekomst.

De conclusie van de deelnemers was dat het op deze wijze delen van ervaringen en visies een versterking van de hele keten stimuleert. In een vervolgsessie zullen ook auteurs uitgenodigd worden, om zo de blik nog verder te verbreden.