Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Gasketelwet: ook ondernemers hebben controleplicht

Sinds 1 april 2023 mogen alleen nog installateurs en installatiebedrijven die CO (koolmonoxide) gecertificeerd zijn werkzaamheden verrichten aan gebouwgebonden gasverbrandingsinstallaties. Concreet betekent dit dat bedrijven én particulieren sinds deze datum alleen nog gecertificeerde bedrijven mogen inhuren voor installatie, onderhoud en reparatie van onder andere cv-ketels.

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde al in 2015 een verontrustend rapport over het werken aan gasverbrandingsinstallaties, de daaraan gekoppelde risico’s bij cv-ketels en de gevolgen ervan. Vooral de gevaren van koolmonoxide (CO) werden genoemd. Met name het aantal slachtoffers, waaronder een groot aantal monteurs, dat jaarlijks door CO-vergiftiging gewond raakt of zelfs overlijdt. Dat komt doordat zij zijn blootgesteld aan een verhoogde of te hoge concentratie koolmonoxide, grotendeels veroorzaakt door ondeugdelijk geïnstalleerde cv-ketels. Om die reden is de Gasketelwet opgesteld, met als doel de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te verbeteren, het aantal ondeugdelijk geïnstalleerde cv-ketels te reduceren (liefst naar nul) en zo het aantal koolmonoxide ongevallen te verminderen.

CO-certificaat verplicht

Na een overgangsperiode zonder verplichtingen, geldt sinds 1 april 2023 de verplichting dat alle installatiebedrijven en monteurs gecertificeerd zijn. Zijn ze dit niet, dan zijn zij strafbaar en riskeren ze een boete. Dit geldt ook voor de bedrijven die een installateur inschakelen voor installatie, onderhoud en reparatie van cv-ketels. Zij hebben de verplichting te controleren of de betreffende installateur gecertificeerd is, voordat deze zijn werkzaamheden gaat uitvoeren.

Register gecertificeerde bedrijven

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw van de Nederlandse overheid houdt een openbaar register bij van gecertificeerde bedrijven. In dit register zijn alle gecertificeerde installatiebedrijven (certificaathouders) vermeld. Dit register is te vinden op https://www.tlokb.nl/register-gasverbrandingsinstallaties .

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons ons via info@kvgo.nl