Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Gasprijs piekt naar recordhoogte. KVGO maakt zich grote zorgen.

KVGO maakt zich grote zorgen over de exponentieel gestegen gasprijzen die op dit moment een recordhoogte hebben bereikt. Zo zijn de Europese gasprijzen gisteren naar het hoogste niveau in zes maanden gestegen. Dit in combinatie met een mogelijk gastekort, maakt dat we nu echt wel kunnen spreken van een gascrisis. Tegelijkertijd piekt op de elektriciteitsbeurs de prijs nog meer, nu niet alleen door de handelingen van het Russisch regime, maar ook door de aanhoudende droogte in Europa.

Vanzelfsprekend hebben deze ongekende prijsstijgingen een grote impact op de bedrijfsvoering van alle KVGO-leden. Immers, het doorberekenen van de kosten aan klanten mag dan juridisch gezien wel mogelijk zijn indien er sprake is van vrije prijsvorming; in de praktijk zien we dat er dan ofwel minder orders worden geplaatst en de omzetcijfers erg onder druk komen te staan. Ofwel neemt de inflatie nog verder toe met alle gevolgen van dien.

Daarnaast is onze grote vrees dat enkele papier- en pulpproducenten bij een verdere energiecrisis gedwongen worden om hun productie al dan niet gedeeltelijk te verminderen of stil te leggen. Met natuurlijk grote gevolgen voor de gehele sector.

Wat doet het KVGO?

Als brancheorganisatie roepen we de beleidsmakers in Den Haag en in Europa op om per direct maatregelen te nemen ten behoeve van MKB-bedrijven bedrijven in energie-intensieve sectoren. Zeker in een open markt waar grafische bedrijven opereren, is het belangrijk dat er een gelijk speelveld ontstaat. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat Nederland binnen Europa geen steunmaatregelen treft, terwijl er in andere Europese landen wel initiatieven worden genomen om bijvoorbeeld energieprijzen te maximeren en toevalswinsten te belasten om hiermee consumenten en bedrijven tegemoet te komen.

We zijn hierover onder meer in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zo spraken we in juni rechtstreeks met minister Jetten, en riepen we in juli de bevoegde bewindslieden op om acties te ondernemen om onder meer de KVGO-bedrijven te ondersteunen in deze crisistijden. Zie hier het artikel hierover op onze website.

Op dit moment hebben we ook contact met zowel individuele leden van de Tweede Kamer als het Europees Parlement. Ook benadrukken we de precaire situatie van grafische bedrijven op dit terrein bij VNO-NCW.

Het eerste resultaat is alvast het verlagen van de Energiebelasting op elektriciteit per 1 januari 2022. En recent is ook de verlaging op de Opslag Duurzame Energie (ODE) elektriciteit in de 2e en 3e schijf overgenomen in Belastingplan 2023 en zal per 1 januari 2023 worden ingevoerd. Daarnaast werkt KVGO nauw samen met VNO-NCW aan een ontzorgingsplan mkb met beter toepasbare regelingen.

Wat kan jij zelf doen?

De overheid voert campagne en doet daarmee een urgente oproep aan huishoudens en bedrijven op om bij te dragen aan energiebesparing. De snel stijgende energieprijzen, vermindering van afhankelijkheid van Russisch gas en de klimaatverandering zijn de achtergronden van de campagne.

Ook KVGO faciliteert jou bij deze uitdagingen. Deelnemers van de SEI kunnen hiervoor gebruikmaken van het SEI energiebesparingsproject voor een hoogwaardige energie-audit. Uit de eerste resultaten blijkt dat deelnemende bedrijven na deze audit een gemiddelde besparing op stroom van 14% en op gas van 24% realiseren op het energieverbruik van de klimaatinstallaties.

Meer informatie?

Hier vind je meer informatie over de leveringszekerheid van gas en de inspanningen van het KVGO op dit terrein.

Heb je een idee over hoe het KVGO jou als ondernemer op dit thema nog beter kan ondersteunen? En zou je dit graag persoonlijk met ons willen delen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@kvgo.nl.