Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Gedrukte medische bijsluiters bedreigd bij herziening EU-geneesmiddelenverordening

De Europese Commissie zou eind maart een herziening van de algemene geneesmiddelenverordening van de EU presenteren, maar heeft aangekondigd dit uit te stellen. Wij verwachten dat in het toekomstige voorstel de digitalisering van medische bijsluiters aan de orde zal komen. Gelet op de komende EU-verkiezingen van 2024 zal het dossier wellicht pas onder het mandaat van de nieuwe Commissie worden behandeld.

Elektronische productinformatie

Verwacht wordt dat de Commissie in haar toekomstige voorstel bepalingen zal opstellen over de elektronische productinformatie (ePI), die tot doel heeft geharmoniseerde elektronische informatie over geneesmiddelen te verstrekken aan zowel patiënten als gezondheidswerkers. Het risico bestaat dat de Commissie de lidstaten laat beslissen of de ePI de gedrukte bijsluiters op nationaal niveau kan vervangen.

Ons standpunt is duidelijk: wij willen ervoor zorgen dat gedrukte bijsluiters verplicht blijven. Dit standpunt vertolken we ook zo binnen Intergraf, van waaruit ook wordt samengewerkt met MLPS (Medical Leaflets=Patient Safety).

Voor meer informatie of vragen: 020 54 35 678 of info@kvgo.nl