Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Gedrukte medische bijsluiters in gevaar?

De farmaceutische sector werkt momenteel samen met de Europese Commissie aan een ‘elektronische productinformatie standaard’ (ePI). Hierbij zouden gedrukte bijsluiters vervangen kunnen worden door digitale alternatieven. Een onbegrijpelijke actie volgens het KVGO.

Immers, geneesmiddelen produceren zonder een gedrukte bijsluiter zou meerdere risico’s opleveren voor consumenten door het gebrek aan informatie. Ook zullen apothekers hierdoor nog zwaarder belast kunnen worden door de extra informatievoorziening die zij zouden moeten voorzien. Daarnaast is het hebben van een gedrukte bijsluiter in Nederland een wettelijke verplichting, die wordt gecontroleerd en gehandhaafd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze instantie heeft op dit moment al een digitale database ingericht waar alle bijsluiters digitaal terug te vinden zijn. Maar ondanks deze bezwaren blijft de farmaceutische industrie signalen afgeven dat ze medische bijsluiters zouden willen vervangen door een digitaal alternatief.

Op dit moment wordt er in Europa gewerkt aan een ‘elektronische productinformatie standaard’ (ePI. Deze heeft als primaire doel om in Europa op een digitale manier zowel voor patiënten als de zorgprofessionals op een geharmoniseerde wijze informatie te verstrekken over de verstrekte geneesmiddelen. Een prijzenswaardig initiatief, want elektronische productinformatie kan immers nuttig zijn voor sommige consumenten. Echter, het kan en mag volgens het KVGO de gedrukte versies niet vervangen. Want meer dan een derde van de Europese bevolking heeft geen digitale basisvaardigheden (DESI 2022). En hoewel de digitale vaardigheden van de Nederlandse bevolking procentueel hoger ligt dan het Europese gemiddelde, heeft nog ongeveer de helft van onze bevolking onvoldoende digitale basisvaardigheden. Dit betekent dat zij enkel gebruik kunnen maken van een gedrukte medische bijsluiter.

Het KVGO pleit dus voor het behouden van de wettelijke verplichting op de gedrukte bijsluiter, waar een digitaal geharmoniseerde standaard weliswaar complementair aan kan zijn. Onze lobby op dit terrein voeren we samen met Intergraf. Via deze weg wordt er ook samengewerkt met MLPS (Medical Leaflets=Patient Safety).

Voor meer informatie of vragen: 020 54 35 678 of info@kvgo.nl