Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Geen quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen

De overheid heeft de quarantaineregels aangepast. De werknemer die in een essentieel bedrijfsproces werkt hoeft na nauw contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden.

Uitzondering quarantaineregels

Als de werknemer meer dan een week geleden de boosterprik heeft gekregen of minder dan 8 weken geleden genezen is van corona, hoeft hij niet in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Voor de werknemer voor wie dit niet geldt betekent nauw contact met een besmet persoon dat hij in quarantaine moet. Hierop bestaat een uitzondering, namelijk als de werknemer in een essentieel bedrijfsproces werkt. Daarbij geldt dat de werknemer:

  • Essentieel is voor de continuïteit van de organisatie. Zonder deze werknemer wordt de bedrijfsvoering ernstig belemmerd;
  • Kan niet vervangen worden;
  • Kan de functie niet vanuit huis doen;
  • Heeft geen klachten en is niet positief getest.

Een werknemer had nauw contact wanneer hij binnen 24 uur, minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter van iemand met corona was.

Instemming van OR of PVT

De werkgever overlegt met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering over welke functies essentieel zijn. De werkgever heeft instemming nodig van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Aan de personeelsvergadering vraagt de werkgever advies.

Overige voorwaarden

De werkgever neemt de uitzondering op de quarantaineregels en de mogelijke gevolgen daarvan op in de RI&E. Het coronaprotocol Grafimedia geeft handvatten en tips. Ook kan de bedrijfsarts of arbodienst om advies worden gevraagd.

De werknemer heeft altijd de keuze om tóch in quarantaine te gaan en niet naar het werk te komen.

Afspraken als een werknemer naar het werk gaat

Als gebruik wordt gemaakt van de uitzondering en de werknemer komt naar het werk dan maken de werkgever en werknemer afspraken om de veiligheid op de werkplek te bewaken. Daarbij gelden in ieder geval de volgende regels:

  • De werknemer doet dagelijks een zelftest voor de werknemer aan het werk gaat. De werkgever stelt deze zelftesten kosteloos beschikbaar.
  • De werknemer laat zich op dag 5 na het nauwe contact met de besmette persoon testen bij de GGD.
  • Op de werkplek zorgt de werkgever voor mondneusmaskers.
  • Op de werkplek houdt iedereen zo goed mogelijk 1,5 meter afstand.
  • De werkgever zorg voor goede ventilatie op de werkplek.
  • De werknemer gaat bij klachten direct naar huis en in quarantaine.

Quarantainecheck

De quarantaineregels veranderen regelmatig. Doe daarom altijd van tevoren de quarantainecheck.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Maarten Reuderink van het Coronavraagpunt Grafimedia. Hij is te bereiken via 020 – 5435678 of info@KVGO.nl onder vermelding van ‘Corona’.