Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Gespreide betaling transitievergoeding onder voorwaarden mogelijk

Sociale partners zijn al geruime tijd in overleg om oplossingen te vinden voor de nadelige uitwerking van de Wet werk en zekerheid (WWZ) voor de Grafimediabedrijfstak. Eén van de gespreksonderwerpen betreft de gespreide betaling van de vergoeding als bedoeld in de WWZ. Tot nu toe heeft dit overleg niet tot concrete resultaten geleid.

Overigens biedt de wet nu al de mogelijkheid om de transitievergoeding gespreid te betalen over een periode van ten hoogste 6 maanden. Dit kan als het in één keer betalen leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Er zijn wel een aantal aandachtspunten die daarbij een rol spelen.

KVGO-leden die meer willen weten over de details bij een reorganisatie, de gespreide betaling van de transitievergoeding en welke extra mogelijkheden er zijn bij het afsluiten van een beëindigingsovereenkomst, kijken op de Personeelswijzer van het KVGO of bel 020-543 56 78.