Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cees Verweij: “We zoeken een directeur die met elan het KVGO verder brengt”

Fons Bakkes neemt in het najaar van 2019 afscheid als directeur van het KVGO. De zoektocht naar een goede opvolger is in volle gang. De kandidaat (v/m) moet aan hoge eisen voldoen. Cees Verweij: “De vereniging is klaar om een volgende fase in te gaan. Daar zal de nieuwe directeur een belangrijke rol bij gaan spelen.”

Eén van de taken van bureau Berenschot was het opstellen van een functieprofiel voor een nieuwe directeur. Na verschillende onderzoeken, gesprekken met leden en discussies in de Ledenraad stelde Berenschot een analyse op met toekomstscenario’s voor het KVGO. Tijdens de beleidsdag van het bestuur in juni passeerden alle opties de revue en schetste het bestuur de contouren richting toekomst.

Nieuwe koers
Voor de continuïteit van de vereniging is het niet ideaal dat in hetzelfde jaar zowel een nieuwe voorzitter als een nieuwe directeur aantreden. “Dat is een gegeven, het is niet anders”, zegt KVGO-voorzitter Cees Verweij. “In deze roerige tijden heeft het KVGO een nieuwe strategische koers bepaald en gaat de organisatie anders inrichten. Dit alles met als doel de leden van het KVGO en de branche optimaal te kunnen ondersteunen.”

Sleutelwoord bij alle veranderingen is ‘toekomstbestendigheid’. Verweij: “Het KVGO is klaar om de volgende fase in te gaan. Een fase waarin de ‘buitenwereld’, voorbij de bestaande belanghebbenden, ook weet wie het KVGO is, wat we doen voor onze leden en hoe ver en diep onze invloed reikt in de politiek en in de grafimediabranche. Dat is voor de nieuwe directeur geen geringe taak, maar voor die ene kandidaat juist de uitdaging om impactvolle veranderingen door te voeren en continue voor verbetering te zorgen.”

Lat ligt hoog
Vanzelfsprekend geeft de directeur leiding aan het bureauteam en vormt hij of zij het scharnier tussen bureau en bestuur. Verweij: “Niet alleen op managementniveau, maar ook strategisch ligt de lat hoog. Zo is de directeur samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de positionering en koersbepaling van de vereniging. Dit betekent in de praktijk dat hij of zij kansen, risico’s en maatschappelijke veranderingen vertaalt in strategische plannen en voorstellen voor het bestuur. Gevraagd en ongevraagd. De directeur is bovendien een goed lobbyist en weet nieuwkomers en grote ondernemingen enthousiast te maken voor het KVGO.”

De nieuwe directeur moet stevig in de schoenen staan. Verweij: “Om het compact samen te vatten: hij of zij excelleert in gedrevenheid, in het denken buiten bestaande kaders, in het verbinden en motiveren van mensen. Er staan veranderingen op stapel, grote veranderingen zelfs binnen de vereniging en de bedrijfstak. Dat vraagt om lef als er veel weerstand is en om terughoudendheid wanneer belangen, verhoudingen en risico’s dat vragen.”