Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Gezond en veilig werken in de Grafimedia

De Werkgroep arbeid en gezondheid besteedt in opdracht van cao-partijen aandacht aan het terugdringen van het gebruik van oplosmiddelen in de grafische sector. Eén van de manieren om dat voor elkaar te krijgen, is gedragsverandering. In dat kader stelde de WAGG een themanummer samen.

“Gezond en veilig werken via gedragsverandering”

Het KVGO en de vakbonden FNV Media en cultuur, CNV Vakmensen en De Unie willen de bewustwording over de risico’s met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen) bij werkgevers en werknemers vergroten. Ook willen zij bedrijven in beweging brengen om versneld over te stappen naar minder schadelijke alternatieven.

Hiervoor is een gedragsverandering nodig. Daarbij kunnen echter belemmerende overtuigingen een rol spelen. Bijvoorbeeld als werkgevers vrezen dat de omschakeling naar minder schadelijke alternatieven ten koste gaat van de kwaliteit van het drukwerk of dat er geïnvesteerd moet worden in nieuwe drukpersen. Werknemers van hun kant zijn gewend om op een bepaalde manier het werk te doen. Zij moeten waarschijnlijk een nieuwe werkwijze toepassen en vrezen wellicht dat dit gedoe oplevert, tijds- of kwaliteitsverlies, of dat ze minder invloed krijgen op het inrichten en regelen van hun werk.

De brochure maakt de manieren om het gedrag te veranderen inzichtelijk. Het bevat naast uitleg en tips een aantal vragenlijsten om bijvoorbeeld de veiligheidscultuur, de motivatie om te veranderen of de stijl van leidinggeven in kaart te brengen.

Zie:

WAGG Goede praktijken in de Grafimedia: Gezond en veilig werken

Toolbox

Naast de brochure is ook een toolbox ontwikkeld met praktische instrumenten voor werkgevers en werknemers. Deze is te downloaden via de website Arbografimedia.nl.