Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Goedbezochte informatiebijeenkomst Grafimedia cao in Zwolle

‘’Geen majeure wijziging maar toch zijn er veel afspraken.’’ Die typering gaf Aukje van het Nederend, lid van het KVGO bureauteam voor de werkgeversdelegatie, bij de eerste regionale informatiebijeenkomst over de nieuwe Grafmedia cao.

In Zwolle luisterden enkele tientallen KVGO-leden of hun PO-medewerkers aandachtig naar haar uitgebreide uiteenzetting over alle aspecten van die cao. De cao heeft een looptijd van 28 maanden en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 april vorig jaar in. ‘Dat betekent dan wel een korte looptijd’ kwam als opmerking uit de zaal. “Een veelvoorkomende looptijd voor cao’s in Nederland land is 24 maanden maar met die terugwerkende kracht lijkt dat inderdaad korter”, aldus Van het Nederend.

Omrekenhulp 
Zij legde verder uit dat voor de loonsverhoging het afgesproken vaste bedrag van 660 euro voor de uurlonen neerkomt op 35 cent dit jaar en 36 cent volgend jaar. ‘’De cao-partijen moesten de vaste bedragen van 660 en 680 euro omslaan omdat de cao uitgaat van uurlonen.’’ De KVGO Personeelswijzer biedt een omrekenhulp lonen voor de berekening van uur- naar maandloon en vice-versa. De loonsverhogingen leverden verder weinig vragen op. Dat gold eveneens voor de gewijzigde bepalingen over de groei in de loonschalen en kleine veranderingen in de regelingen voor inkomen bij ziekte in geval mensen een WGA-uitkering ontvangen.

Generatiepact
De nieuwe afspraken over het generatiepact ofwel de werktijdvermindering voor oudere werknemers zorgen wel voor wat onduidelijkheid. De nieuwe cao meldt twee alternatieve regelingen, met verschillende ‘rekenmethoden’ en voorwaarden zoals een verbod op betaalde nevenwerkzaamheden voor werknemers die minder dan 80 procent van de arbeidsduur willen werken. Uit reacties van de KVGO-leden blijkt daarbij dat veel bedrijven te maken hebben met oudere werknemers die korter willen of kunnen werken. Die werknemers hebben voortaan ook recht op door de werkgever betaald financieel advies over de gevolgen van werktijdverkorting. Het KVGO bekijkt momenteel de mogelijkheid om leden daarbij een deel van de kosten te vergoeden.

Een laatste vraagpunt blijft nog de regeling voor het derde ww-jaar waarvoor de grafische sector zich wil aansluiten bij de SPAWW, een stichting die private aanvulling ww voor meerdere branches regelt. De premie komt daarbij voor rekening van de werknemers. Toetreding is een langdurige procedure waardoor nog niet bekend is wanneer de regeling voor grafimedia bedrijven ingaat en wanneer werkgevers de betrokken premie moeten  inhouden. Nadere informatie hierover volgt.

De volgende bijeenkomst is maandag 11 maart in het Van der Valk Hotel Dordrecht, Laan van Europa 1600, 3317 DB in Dordrecht van 14:00-16:00 uur. Aanmelden? klik hier.

Meer weten over de vernieuwde Grafimedia cao? Kijk op de Personeelswijzer.