Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Goedbezochte kennissessie over de ‘oproepkracht’

Afgelopen maandag namen ongeveer 40 KVGO-leden deel aan de digitale kennissessie over de ‘ oproepkracht’. Dat dit onderwerp leeft bleek wel uit de vragen.

De ‘oproepkracht’

Het woord ‘oproepkracht’ staat niet voor niets tussen haakjes; de wet kent deze term niet. De sessie begon daarom met het toelichten van de verschillende vormen van flexibele arbeidsovereenkomsten. Vervolgens werden de regels voor deze arbeidsovereenkomsten toegelicht. Deze wijken op punten behoorlijk af van de ‘standaard’.

Praktijk vs theorie

Uit de vragen van de deelnemers bleek maar weer hoe theorie en praktijk van elkaar kunnen verschillen. Helaas kan een verkeerde aanpak in de praktijk vervelende gevolgen hebben voor de werkgever. Op de KVGO Personeelswijzer is meer informatie te vinden over (de regels bij) flexibele arbeidsovereenkomsten.

Vragen?

Neem contact met ons op via info@kvgo.nl of 020-54 35 678.