Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Gouden KVGO-speld voor Marnix Kreyns

Marnix Kreyns, directiesecretaris van de Koninklijke BDU Holding in Barneveld, ontving voor zijn vele verdiensten voor de grafische bedrijfstak de Gouden KVGO-speld. Het was de tweede keer in twaalf jaar dat deze onderscheiding werd uitgereikt.

Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor het KVGO en daarmee voor de grafische branche. De speld werd hem uitgereikt tijdens een lunch met onder meer KVGO-voorzitter Cees Verweij en directeur Fons Bakkes.

Marnix Kreyns was voor het KVGO lid van de onderhandelingsdelegatie voor de Grafimedia cao, de commissie cao-zaken en de reglementencommissie. Ook was hij één van de werkgeversleden van de Raad van Overleg in de Grafische Bedrijfstak (ROGB). Hierin overleggen het KVGO en de vakbonden met elkaar over de gang van zaken in de grafische sector. Bovendien ziet de raad toe op juiste uitvoering van de Grafimedia cao.

Deze functies legde Kreyns per 1 maart neer omdat hij minder is gaan werken.

Hij begon zijn loopbaan als journalist bij Dagblad De Stem en is 29 jaar directiesecretaris van de koninklijke BDU Holding geweest. Verder was hij acht jaar bestuurslid bij de Raad voor de Journalistiek.

Op de foto:
Marnix Kreyns (midden op de foto met bloemen) met (van links naar rechts): Fons Bakkes, Reinie Kuperus, Cees Verweij, Truus Boomgaard en Henk van Esch.