Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

‘Grafici lopen voorop bij combinatie print en digitaal’

Grafische bedrijven hebben een unieke kans om voorop te lopen bij de combinatie van gedrukte en digitale communicatie. Drukkers bouwen in snel tempo meer en meer digitale expertise op terwijl de digitale communicatiesector geen idee heeft van drukwerk.

Met die conclusie sloot Håvard Grjotheim, President & CEO van de 07 Group in Noorwegen de paneldiscussie af waarmee begin deze maand de vierde jaarlijkse conferentie ‘Print Matters fort he Future’ van Intergraf werd beeindigd.

Cees Verweij

Grjotheim gaf tijdens de bijeenkomst in Kopenhagen de voorzittershamer over aan Cees Verweij, voorzitter van het KVGO die Intergraf nu de komende twee jaar zal leiden. Verweij was ook samen met Michael Makin, CEO van Printing Industries of America PIA, voorzitter van de conferentie.

Internationale en nationale organisaties uit de grafische bedrijfstak, waaronder het KVGO, kwamen naar de Deense hoofdstad om de trends in de sector en de toekomst van drukwerk te bespreken. De bijeenkomst was georganiseerd door Intergraf en het World Print & Communication Forum) in samenwerking met de Deense grafische organisatie Grakom.

De conferentie werd dit keer bijgewoond door meer dan 60 gedelegeerden uit 22 landen, een groter aantal dan bij vorige gelegenheden wat leidde tot meer levendige discussies en uitgebreide netwerk-gelegenheden.

Beatrice Klose

Beatrice Klose, secretaris-generaal van Intergraf, legde uit dat ‘de grafische communicatie sector een snel veranderd veld is, wat op de toekomst gerichte evenementen als ‘Print Matters for the Future!’ belangrijk maakt voor de ontwikkeling van die sector. ‘’Het is van cruciaal belang dat grafische bedrijven gelijke tred houden met de bredere trends in de sector, zowel in hun eigen land als ook internationaal, om er voor te zorgen dat ze concurrerend en relevant blijven in deze dynamische markt.’’ Een reeks sprekers gaf vervolgens een breed inzicht in de ontwikkelingen die voor de grafische sector van belang zijn, zowel op economisch als op sector-gericht gebied.