Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Grafimedia cao 2018-2020 digitaal beschikbaar

De website voor de Grafimedia cao is geactualiseerd. Daardoor is de nieuwe cao met de looptijd van 1 april 2018 tot 1 augustus 2020 ook digitaal beschikbaar.

De website is van de Raad voor overleg in de Grafimediabranche (ROGB). De ROGB bestaat uit de werkgeversorganisaties KVGO en ZSO en de vakorganisaties FNV Media en cultuur, CNV Vakmensen.nl en De Unie. De website is openbaar voor werkgevers en werknemers.

De kern van de website wordt gevormd door de cao-artikelen. Deze zijn via het menu aan de linkerzijde te benaderen. Per hoofdstuk en als afzonderlijk artikel. Verder is de hele cao-tekst integraal als pdf te downloaden.

Downloads
Op een aparte pagina staan downloads zoals de cao-bijlage die hoort bij de regelingen werktijdvermindering (voor ouderen, mantelzorg en bij het volgen van een arbeidsmarktgerelateerde opleiding), het reglementen van de Commissie cao-zaken en het reglement met betrekking tot de dispensatie van loonsverhogingen. Op deze pagina staan ook de richtlijn werk en mantelzorg die de ROGB opstelde, het Handboek functie-indeling Grafimedia en de pdf van de cao-tekst.

Klokurenmatrix
Met behulp van de klokurenmatrixcalculator kan de ploegentoeslag worden berekend.  KVGO-leden kunnen de rekenhulp in Excel gebruiken die via de Personeelswijzer te downloaden is. Kijk voor meer informatie: Toeslag voor werk in ploegen of op bepaalde tijden