Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Grafimedia cao is nu definitief vastgesteld

De Grafimedia cao is aangemeld bij het ministerie van SZW. Met het versturen van de zogenaamde ‘kennisgeving van ontvangst’ door het ministerie is de cao definitief geworden. Bovendien zijn de afspraken uit het onderhandelingsresultaat omgezet naar nieuwe cao-teksten. Aukje van het Nederend licht toe.

“Eén van de belangrijke onderwerpen is vanzelfsprekend de loonsverhoging. Per 1 februari 2019 bedraagt deze € 0,35 van het bruto uurloon. In de cao zijn de nieuwe loontabellen opgenomen.”

Er zijn meer belangrijke afspraken gemaakt?
“Een ander onderwerp is het generatiepact. De aanpassing van de regeling werktijdvermindering oudere werknemers gaat in per 1 februari 2019 en geldt alleen voor werknemers die vóór die datum nog geen gebruik maken van werktijdvermindering. Voor werknemers die er wel al gebruik van maakten, blijft de regeling van de Grafimedia cao 2015-2018 gelden.”

En dan heb je nog die SPAWW?
“De aanmelding bij de SPAWW (Stichting Private Aanvulling WW & WGA) voor de reparatie van het derde WW-jaar is nog niet rond. Dit is een administratief proces dat een aantal maanden duurt. Ter verduidelijking: de centrale sociale partners, de overkoepelende werknemers- en werkgeversorganisaties, spraken destijds met elkaar af om de mogelijkheid te bieden aanpassingen rond het derde jaar WW te repareren. Die afspraak leidde tot de oprichting van de SPAWW. Als een bedrijf, of in ons geval een sector, wil dat zijn werknemers gebruik maken van deze regeling, dan moet dat bedrijf of die sector bij de SPAWW worden aangesloten. Daar zijn we dus mee bezig.”

Waar vind ik de nieuwe tekst van de cao?
“Op de KVGO Personeelswijzer staat de tekst van de nieuwe cao als pdf. Binnenkort zal de website grafimediacao.nl worden aangepast. Ook wordt de cao-tekst gepubliceerd in een cao-boekje. KVGO-leden ontvangen te zijner tijd automatisch één of meerdere exemplaren – afhankelijk van de bedrijfsgrootte.”

En als ik meer wil weten?
“KVGO-leden zijn van harte welkom op 5 en 11 maart. Dan vinden – exclusief voor onze leden – cao-informatiebijeenkomsten plaats. Aanmelden is nog mogelijk.”

Meer weten over de vernieuwde Grafimedia cao? Kijk op de Personeelswijzer.