Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Grafimedia cao

De Grafimedia cao wordt namens werkgevers afgesloten door het KVGO. Aan werknemerszijde zitten de vakbonden FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen.nl en De Unie.

Werkingssfeer

In de cao staat op wat voor soort bedrijven en hun werknemers de cao van toepassing is. Dit wordt de werkingssfeer genoemd. Als die bedrijven lid zijn van het KVGO zijn ze verplicht om zich aan de cao te houden. Bedrijven die geen lid zijn van het KVGO moeten de cao toepassen als deze algemeen verbindend is verklaard (AVV) of als ze in de arbeidsovereenkomst met de medewerker hebben opgenomen dat de cao van toepassing is.

Huidige cao

De cao die op dit moment geldt, heeft een looptijd tot 1 april 2024. De cao is algemeen verbindend verklaard en geldt dus ook voor niet-leden die vallen onder de werkingssfeer. De KVGO-leden hebben afhankelijk van de bedrijfsgrootte een of meerdere cao-boekjes ontvangen. De tekst staat ook online.

Fondsen cao

Naast de Grafimedia cao, met afspraken over onder meer het loon, toeslagen en werktijden, is er nog een cao: de Grafimedia cao ASF-regelingen. Deze wordt ook wel de Fondsen-cao genoemd en kan worden gedownload vanaf de website grafimedia cao.nl. Voor bepaalde onderdelen van de Fondsen-cao geldt AVV. Dat zijn onder andere de Van werk naar werk-regeling (onder meer voor outplacement) en de RVU-regeling. KVGO-leden kunnen meer informatie over de RVU-regeling vinden op de KVGO Personeelswijzer. Het aanvragen van RVU gebeurt bij het ASF, klik hier.

Informatie over de cao

Het KVGO vindt het belangrijk dat de leden weten wat er in de cao staat en hoe ze dit op een juiste manier toepassen. Op de KVGO Personeelswijzer staat dan ook veel uitleg over de verschillende cao-bepalingen. Maandelijks maken we een Nieuwsbrief Personeelswijzer. Hierin attenderen we bijvoorbeeld op collectieve loonsverhogingen, feestdagen en het verval van niet-opgenomen vakantiedagen. Aanmelden kan hier. En uiteraard kan je het KVGO bellen of e-mailen met al je vragen.