Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Grafimedia in Cijfers 2015 verschenen

“Is de bedrijfstak de crisis enigszins door? Als we kijken naar het aantal faillissementen, dan zien we een flinke daling in het aantal uitgesproken faillissementen sinds 2010. Het aantal is gedaald van bijna 140 in 2010 tot ruim 75 in 2014. De verwachting is dat deze daling doorzet.”

De boodschap is te lezen in de jongste editie van Grafimedia in Cijfers. Een overzichtelijk boekje boordevol waardevolle cijfers en informatie over de grafimediabranche.

Verder valt onder andere te lezen dat er een lichte stijging waar te nemen valt bij het totaal aantal vacatures. Bovendien stijgt het aantal bedrijven met vacatures licht. Ook valt op dat het totaal aantal zzp’ers ten opzichte van het totaal aantal bedrijven gestaag toeneemt.

Ondanks de lichte stijging in het aantal vacatures blijft de trend van vergrijzing doorzetten. Sinds het jaar 2000 is de gemiddelde leeftijd verschoven van 39,2 jaar naar gemiddeld 45,1 in 2015.

Sectorplan
“Deze vergrijzing onderstreept het belang van duurzame inzetbaarheid en mee blijven ontwikkelen met de trends in de branche. Daar hebben we dan ook specifiek aandacht aan gegeven bij het opstellen en indienen van het sectorplan. Er zijn diverse subsidiemaatregelen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Dat zegt Richard Leloux – directeur A&O Fonds Grafimediabranche.

A&O Fonds
Grafimedia in cijfers 2015 wordt sinds 2005 uitgegeven en is een waardevolle bron van informatie voor de branche en het A&O Fonds Grafimediabranche. De publicatie zoomt vooral in op de arbeidsmarkt. Een deel van de uitgave richt zich op KVGO-leden.

De cijfers bieden een gedegen onderbouwing voor de ontwikkelingen die zichtbaar zijn. Door het inzicht in de sector kan het A&O Fonds Grafimediabranche daar concreet actie op nemen, bijvoorbeeld bij het indienen van maatregelen voor de sectorplan subsidies.