Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Grafische sector gebaat bij stabiliteit

Een pas op de plaats. Dat is de kern van de voorstellennota van werkgevers voor het overleg over de Grafimedia cao. Binnenkort starten de onderhandelingen, na eerder uitstel door corona.

Corona

Het covid-19-virus heeft niet alleen geleid tot verplaatsing van het cao-overleg van het voor- naar het najaar maar leidt als het aan werkgevers ligt ook tot een beknopte overleg-agenda. ‘Het is schrikbarend te zien wat voor effect de pandemie op de omzet van de sector heeft. En er zijn natuurlijk positieve uitzonderingen maar ook bedrijven die eerder nog goed draaiden, bevinden zich nu in een slechte positie’, zegt Reinier de Koning namens de werkgeversdelegatie. Bij een korte looptijd van twaalf maanden met zo min mogelijk verdere lastenverzwaring kunnen bedrijven zich weer gaan richten op de toekomst.

Scholing en mobiliteit

Niet alleen voor werknemers die op zoek moeten naar een andere baan is scholing van belang maar ook voor degenen die bij hun werkgever in dienst kunnen blijven. De sector kent niet voor niets al jarenlang een A&O Fonds en een Van Werk Naar Werk-regeling. Vanaf 2021 herleeft de premie-inning. Dit is een lastenverzwaring voor de werkgevers maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om het huidige (scholings-)aanbod beter onder de aandacht te brengen en om te bekijken hoe werknemers nog beter kunnen worden begeleid naar ander werk – binnen dan wel buiten de sector.

Pensioen

Een lastig onderwerp is het pensioen. Door het pensioenfonds PGB is vorig jaar een verhoging van de kostendekkende premie met 3,25%-punt aangekondigd, in te gaan vanaf 1 januari 2021. Het pensioenakkoord dat het kabinet met de landelijke werkgevers- en werknemersverenigingen heeft gesloten leidt er helaas niet toe dat deze verhoging niet noodzakelijk zal zijn. Op dit moment is dan ook de verwachting dat de aangekondigde premieverhoging doorgang zal vinden dan wel dat de regeling zal moeten worden aangepast. Met de vakbonden moet worden besproken hoe we dit gaan doen, waarbij de insteek van werkgevers is dat een verhoging van de kostendekkende premie, die nodig is om de bestaande pensioenregeling in stand te houden, gelijkelijk wordt verdeeld over werkgevers en werknemers en nader wordt overlegd zodra er meer duidelijkheid is.

Constructief overleg

‘De sector staat er slecht voor. Het is alle hens aan dek. De balans tussen omzet en kosten zal bij een verdere lastenverzwaring echt zoek raken.’, aldus Reinier de Koning. ‘Tegelijkertijd hebben we met elkaar, werkgevers en vakbonden, de verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van werknemers. Ik hoop dan ook op een constructief overleg, gericht op de toekomst.’

Download hier de voorstellen van werkgevers: