Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Greenwashing harder aangepakt

Nu in de EU de wetgevingsprocedure rondom de “richtlijn voor groene claims” is opgestart hebben het Europees Parlement en de Europese Raad op 19 september j.l. besloten om de bestaande richtlijnen voor oneerlijke handelspraktijken en het mondig maken van consumenten voor de groene transitie aan te scherpen. De nieuwe regels verbieden bedrijven om algemene milieuclaims te gebruiken, zoals “milieuvriendelijk”, “natuurlijk”, “biologisch afbreekbaar” en “eco”, tenzij ze deze kunnen onderbouwen. Daarnaast is “klimaatneutraal” niet langer toegestaan als het gebaseerd is op compensatiesystemen.

Zwaardere boetes en reputatieschade

De Europese Unie heeft zwaar ingezet op het aanscherpen van de regelgeving om greenwashing tegen te gaan. De EU heeft initiatieven ontplooid om bedrijven te verplichten transparanter te zijn over hun milieu praktijken en om ervoor te zorgen dat milieu beweringen wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dit omvat onder andere het opstellen van strenge normen voor milieukeurmerken en certificeringen. Bedrijven die zich schuldig maken aan greenwashing kunnen nu rekenen op zwaardere boetes en reputatieschade.

De Two Sides campagne

Een belangrijke speler in de strijd tegen greenwashing is Two Sides. Dit is een wereldwijd initiatief zonder winstoogmerk dat de unieke duurzame en aantrekkelijke eigenschappen van print, papier en papieren verpakkingen promoot. Two Sides is in 2008 opgericht en heeft als missie om veelvoorkomende misvattingen over milieu uit de wereld te helpen.

De Two Sides campagne is een samenwerking van bedrijven uit sectoren als de bosbouw, de pulp- en papierproductie, verpakkingen, inkten, prepress, pers, afwerking, uitgeverijen, drukkerijen, enveloppen en postbedrijven. De campagne heeft tot doel de duurzaamheid van print- en papierproducten te promoten en tegelijkertijd de verspreiding van desinformatie over de sector aan te pakken. Er wordt samengewerkt met bedrijven, non-profitorganisaties en overheden om de feitelijke milieu-impact van de grafische industrie in de schijnwerpers te zetten.

Het momentum achter deze initiatieven toont aan dat zowel regelgevers als consumenten serieus bezig zijn met het aanpakken van greenwashing. Het is cruciaal dat bedrijven eerlijke en aantoonbare inspanningen leveren om milieuvriendelijker te worden, in plaats van slechts oppervlakkige claims te maken. Op deze manier kunnen we een positieve verandering stimuleren en ervoor zorgen dat de industrie een duurzame koers volgt.

Het Two Sides 2023 ‘Trend Tracker’-rapport

Het initiatief van Two Sides richt zich op het probleem van bedrijven die misleidende groene claims, die een negatieve invloed hebben op de papier-, print- en mailingsector. Deze claims verhullen vaak besparingen als milieuvriendelijke acties, zoals het promoten van de overstap naar digitale diensten met oproepen als ‘Go Green – Go papierloos’ en ‘Kies voor e-billing’ en help een boom te redden.

Recente bevindingen uit het Two Sides 2023 ‘Trend Tracker’-rapport geven aan dat 55% van de Europese consumenten milieuargumenten van bedrijven die digitale communicatie bepleiten als misleidend beschouwen en in de eerste plaats gericht zijn op kostenbesparing.

Two Sides benadrukte het voortdurende belang van het aanpakken van greenwashing om de uitstekende staat van dienst op milieugebied van de industrie veilig te stellen. Uit onderzoek, uitgevoerd door Two Sides en Censuswide in 2021, is gebleken dat greenwashing alleen al in Europa een jaarlijkse dreiging van € 337 miljoen aan waardeverlies voor de papier-, drukwerk- en mailingsector met zich meebrengt.

Wat is greenwashing?

Greenwashing is het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Maak je bijvoorbeeld reclame voor een product dat uit duurzame materialen bestaat, maar vertel je niet dat de productie ervan vervuilend is? Dan doe je aan greenwashing: informatie weglaten, misleidende beloftes doen, overdrijven of oneerlijk zijn over je groene acties.