Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Grote krapte aan personeel is sterkste en toenemende belemmering voor grafimediabedrijven

Steeds meer grafimediabedrijven zien de grote krapte aan personeel als een sterke belemmering. Dit blijkt onder meer uit de “rapportage over economische ontwikkelingen in de grafimediabranche 2022”. Naast harde cijfers over het aantal bedrijven, de omzet en de financiën worden in dit rapport ook meningen van ondernemers gepresenteerd over de ontwikkeling van hun eigen bedrijf. Het onderzoek wordt uitgevoerd door GOC in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Situatie in de sector

Grafimediabedrijven zien in 2022 de omzet herstellen ten opzichte van 2021. Echter, maar een deel van de gemeten omzettoename komt op conto van de gestegen prijzen die grafische bedrijven rekenen. Verder nemen in 2022 het aantal faillissementen toe. Maar bovenal zien bedrijven de grote krapte aan personeel als sterkste en toenemende belemmering in hun bedrijfsvoering.

Dick Naafs, voorzitter KVGO: “In het algemeen laat deze conjunctuurenquête een relatief positief beeld zien van het herstel in orderontvangst en omzet. En dat is op zich goed nieuws. Maar net als in andere industrieën maken ook onze bedrijven zich bijzonder veel zorgen over de ontwikkeling van het economisch klimaat. Dat was zo in 2022, maar dat zien we vandaag ook terug in onze sector. Zo zien we het aantal faillissementen fors toenemen in 2023, en dat baart ons zorgen. Niet voor niets pleiten wij in Politiek Den Haag voor meer aandacht voor bedrijven in de brede maakindustrie. Want zij zijn het kloppende hart van onze economie, zorgen voor welvaart, werkgelegenheid en bijzonder relevante producten.”

Naafs vult aan: “De grote krapte aan (geschoolde) arbeidskrachten heeft ook onze aandacht. Bedrijven zitten vaak te smeken om personeel. En tegelijkertijd zien we landelijk dat het aantal MBO-studenten verder afneemt en een schrikbarend klein aantal nog maar kiest voor een gerichte vakopleiding in de branche. Mede daarom organiseerden we onlangs een eerste bijeenkomst bij het Grafisch Lyceum in Utrecht waar KVGO-leden samen met de onderwijsinstelling in gesprek gingen over hoe we beter kunnen samenwerken om méér jongeren te interesseren voor een beroep in de grafische media. En niet voor niets lanceerden we op onze Algemene Vergadering de bewustwordingscampagne Indruk.nu waarmee we jongeren bewust maken over datgene wat we als sector zowel maatschappelijk als economisch betekenen. KVGO-leden ontvangen hierover ook apart een set aan communicatiemiddelen om de campagne mee aan te slingeren.”

Maak gebruik van het rapport

Het GOC voert jaarlijks in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche deze rapportage over de economische ontwikkelingen in de grafimediabranche uit. Op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen bedrijven met elkaar in gesprek gaan en leren van, met en door elkaar. In tijden waarin situaties sneller veranderen dan voorheen is het namelijk belangrijker dan ooit om op te trekken met collega’s uit de branche en gezamenlijk te werken aan uitdagingen. Tegelijkertijd ondersteunt de output van deze rapportage ook de lobby die het KVGO voert in politiek Den Haag, bij sociale partners en bij verschillende stakeholders.

Volg de economische ontwikkelingen in de branche en download hier het volledige rapport (alleen beschikbaar voor leden):