Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Handhaving energielabel C kantoorgebouwen

Elk kantoorgebouw moet minimaal energielabel C hebben. Wanneer een kantoorgebouw niet voldoet aan de energielabel-C verplichting, mag het kantoorgebouw niet gebruikt worden. Sinds januari 2023 wordt hierop gehandhaafd door gemeenten en omgevingsdiensten. Elke drie maanden maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een schatting van de tussenstand, op basis van diverse registraties. Op 1 oktober jongstleden had 60% van de kantoren energielabel C, 10% van de kantoren had energielabel D of slechter, en 30% had nog géén energielabel. Lees vóórdat je je zorgen gaat maken of jij je zaken wel op orde hebt vooral het hele artikel. Er zijn namelijk een aantal uitzonderingen, die veelal ook betrekking hebben op onze branche.

Wat houdt energielabel C precies in?

Het energielabel geeft een lettercategorie (A t/m G). De letter is gekoppeld aan de hoogte van het primair fossiel energiegebruik. A is laag gebruik, G is hoog gebruik. Het label laat zien hoe energiezuinig een gebouw is én welke verbetermogelijkheden er zijn.

Om de energieprestatie van een gebouw te bepalen gebruikt de overheid drie samenhangende indicatoren:

  1. Energiebehoefte in kWh per m2 per jaar; hoeveel energie is nodig voor een comfortabel binnenklimaat?
  2. Primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar; hoe goed presteren de installaties in het gebouw, zoals de verwarming?
  3. Aandeel hernieuwbare energie; hoeveel procent van de energie komt van natuurlijke bronnen zoals wind en zon?

Om de energieprestatie van een gebouw te kunnen vaststellen bestaat er sinds 1 september 2023 een “Label C Identificatie tool” die je hier kunt downloaden: https://www.odmh.nl/thema/duurzaamheid/rubriek/energiebesparing/energielabel/label-identificatie-tool/

Als je eigenaar bent van een kantoorgebouw kun je in vier stappen naar energielabel C of beter:

  • Vraag een maatwerkadvies (ook wel Energieprestatieadvies) aan bij een erkende energieadviseur bij jou in de buurt.

Wanneer wordt een gebouw aangemerkt als een kantoorgebouw?

Een kantoorgebouw is een gebouw, of een deel van een gebouw, met uitsluitend een kantoorfunctie. Het kantoorgebouw kan een afzonderlijk gebouw zijn, maar ook een onderdeel van een groter (combinatie)gebouw. De interpretatie van ‘gebouw’ is breed en de uitleg mag niet ‘opgeknipt’ worden om onder de labelplicht uit te komen.

In onze industrie is het veel voorkomend dat de kantoorfunctie een nevenfunctie is van de productiefunctie van het gebouw. De drukkerij of productieruimte is de hoofdfunctie van het gebouw en het kantoorgedeelte in een nevenfunctie. In dat geval hoeft er geen sprake te zijn van een label-C verplichting.

Verder gelden er uitzonderingen voor:

  • Kleine kantoorgebouwen met een oppervlakte van minder dan 100 M2.
  • Multifunctionele gebouwen waarbij de kantoorfunctie minder dan 50% van de oppervlakte beslaat.
  • Kantoorgebouwen zonder verwarming of airco installatie.
  • Monumenten
  • Kantoorgebouwen die tijdelijk maar niet langer dan twee jaar worden gebruikt

Meer informatie en praktijksituaties vind je in de infographic Praktijksituaties Energielabel C kantoren.

Wil je meer weten of heb je behoefte aan extra advies? Bel of mail ons gerust!

*DEI+ is een van de subsidieregelingen
De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, afgekort DEI+, is een van de vele subsidieregelingen waarmee de overheid de CO2-uitstoot wil verminderen en de verduurzaming en innovaties op dat gebied wil stimuleren. De subsidie ondersteunt innovatieve projecten die helpen woningen, wijken en gebouwen los te koppelen van het aardgas. In het magazine van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ‘Innovaties om woningen, wijken en gebouwen aardgasloos(ready) te maken’, word je geïnformeerd over nieuwe oplossingen die nu beschikbaar zijn of op korte termijn op de markt komen. Ook vind je in dit magazine inspirerende verhalen van innovatieve projecten.