Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Heldere uitleg over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Tijdens de online KVGO kennissessies worden de leden in maximaal 1 uur helemaal bijgepraat op een bepaald onderwerp. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen. Dinsdag 6 september vond de tweede kennissessie plaats. Deze ging over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en over het betaald ouderschapsverlof.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 

De deelnemers hebben kunnen luisteren naar een presentatie van Iris Graafland over de sinds 1 augustus jl. geldende nieuwe arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. De regels omtrent het nevenwerkzaamhedenbeding en studiekostenbeding zijn gewijzigd. Ook de uitgebreide informatieplicht is voor werkgevers een punt van aandacht. Daarnaast ging de sessie over betaald ouderschapsverlof.  

Informatie op de Personeelswijzer 

In de kennissessie is een hoop informatie behandeld. Deze is overzichtelijk terug te vinden op de Personeelswijzer. Zo is er een handig schematisch overzicht te vinden waarin de informatieplicht van werkgever uiteen wordt gezet. De nieuwe verplichtingen zijn uiteraard verwerkt in de Modulaire Arbeidsovereenkomst. Met deze tool stellen KVGO-leden zelf hun actuele arbeidsovereenkomsten op. Ook is er een schema gemaakt waar in één oogopslag te zien is welke verschillende verlofvormen er van toepassing zijn bij de geboorte van een kind. 

Vragen? 

Heb jij een onderwerp op het gebied van arbeidsvoorwaarden waarop je bijgepraat zou willen worden? Geef dit aan ons door en wellicht gaat de volgende kennissessie over het door jou aangedragen onderwerp. Ook bij andere vragen kun je contact met ons opnemen via 020- 54 35 678 of info@kvgo.nl.